Kaitsmised

Doktoritööd

8. novembril kell 9.15 kaitseb Jane Oja botaanika ja ökoloogia erialal doktoritööd «Temporal and spatial patterns of orchid mycorrhizal fungi in forest and grassland ecosystems» («Orhideede mükoriisa seenekoosluste ajalised ja ruumilised mustrid metsa ja niidu ökosüsteemides»). Kaitsmine toimub Lai 40–218. Juhendajad prof Urmas Kõljalg ja prof Tiiu Kull (EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut), oponent Melissa K. McCormick (Smithsoniani Keskkonnauuringute Keskus, USA).

8. novembril kell 14 kaitseb Martin Aedma liikumis- ja sporditeaduste erialal doktoritööd «Assessment of the impact of selected dietary supplements on upper-body anaerobic power in wrestlers in simulated competition-day conditions» («Toidulisandite mõju hindamine maadlejate ülakeha lihaste anaeroobsele võimsusele simuleeritud võistluspäeva tingimustes»). Kaitsmine toimub TÜ muuseumi valges saalis. Juhendaja prof Vahur Ööpik, oponent prof Edith Filaire (Orléansi Ülikool, Prantsusmaa).

8. novembril kell 14 kaitseb Johannes Saar meedia ja kommunikatsiooni erialal doktoritööd «Hegemooniadiskursused eesti kultuuris. Eesti Kunstimuuseumi pressikommunikatsioon 2006–2015». Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Veronika Kalmus ja prof Marek Tamm (Tallinna Ülikool), oponendid filosoofiadoktor Margaret Tali (Amsterdami Ülikool, Holland) ja emeriitprofessor Rein Veidemann (Tallinna Ülikool).

12. novembril kell 14 kaitseb Maryna Tverdostup majanduse erialal doktoritööd «Inimkapital ja tööturu erinevused». Kaitsmine toimub J. Liivi 4–214. Juhendajad prof Tiiu Paas ja vanemteadur Jaan Masso, oponendid Sten Anspal (Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR) ja prof Annekatrin Niebuhr (Kieli Ülikool, Saksamaa).

12. novembril kell 15 kaitseb Janne Tiigimäe-Saar arstiteaduse erialal doktoritööd «Botulinum neurotoxin type A treatment for sialorrhea in central nervous system diseases» («Kesknärvisüsteemi haigusest tingitud sialorröa ravi botulismitoksiiniga»). Kaitsmine toimub Ravila 19–0088/0089. Juhendajad dots Tiia Tamme ja prof Pille Taba, oponent dots Merete Bakke (Kopenhaageni Ülikool, Taani).

13. novembril kell 12.15 kaitseb Enel Pungas inimgeograafia ja regionaalplaneerimise erialal doktoritööd «Differences in Migration Intentions by Ethnicity and Education: The Case of Estonia» («Rahvus ja haridus rändekavatsuste mõjuritena Eesti näitel»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Tiit Tammaru, oponent prof Zaiga Krišjāne (Läti Ülikool).

13. novembril kell 15 kaitseb Kadi Mägi inimgeograafia ja regionaalplaneerimise erialal doktoritööd «Ethnic residential segregation and integration of the Russian-speaking population in Estonia» («Venekeelse elanikkonna elukohasegregatsioon ja integratsioon Eestis»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja vanemteadur Kadri Leetmaa, oponent prof Gideon Bolt (Utrechti Ülikool, Holland).

14. novembril kell 16.15 kaitseb Eva Ingerpuu-Rümmel kultuurikommunikatsiooni erialal doktoritööd «Teachers and learners constructing meaning in the foreign language classroom: A study of multimodal communication in Estonian and French classes». Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Birute Klaas-Lang ja prof Kalevi Kull, oponent prof Gunther Kress (Londoni Ülikooli Kolledž, Suurbritannia).

15. novembril kell 10.15 kaitseb Andres Ainelo geneetika erialal doktoritööd «Physiological effects of the Pseudomonas putida toxin GraT» («Pseudomonas putida toksiini GraT mõju bakteri füsioloogiale»). Kaitsmine toimub Riia 23b/2–105. Juhendajad vanemteadur Rita Hõrak ja prof Jaanus Remme, oponent dots Ditlev Egeskov Brodersen (Aarhusi Ülikool, Taani).

15. novembril kell 15 kaitseb Veiko Vengerfeldt arstiteaduse erialal doktoritööd «Apical periodontitis: prevalence and etiopathogenetic aspects» («Apikaalne periodontiit: levimus ja etiopatogeneetilised aspektid»). Kaitsmine toimub Puusepa 8 Linkbergi auditooriumis. Juhendajad prof Reet Mändar, prof Mare Saag ja dots Tiiu Kullisaar, oponent prof Vytautė Pečiulienė (Vilniuse Ülikool, Leedu).

16. novembril kell 12 kaitseb Oleg Sobchuk maailmakirjanduse erialal doktoritööd «Charting Artistic Evolution: An Essay in Theory» («Kunstilise evolutsiooni kaardistamine: essee teooriast»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Arne Merilai ja prof Franco Moretti (Stanfordi Ülikool, USA), oponent Katja Mellmann (Göttingeni Ülikool, Saksamaa).

20. novembril kell 14 kaitseb Rudolf Bichele arsti­teaduse erialal doktoritööd «TNF superfamily and AIRE at the crossroads of thymic differentiation and host protection against Candida albicans infection» («TNF perekond ja AIRE tüümuse diferentseerumise ja Candida albicans’i vastase kaitse ristteedel»). Kaitsmine toimub Ravila 19–1006. Juhendajad vanemteadur Martti Laan, prof Pärt Peterson ja vanemteadur Kai Kisand, oponent prof Graham Anderson (Birminghami Ülikool, Suurbritannia).

28. novembril kell 9.15 kaitseb Gristin Rohula-Okunev botaanika ja ökoloogia erialal doktoritööd «Effects of endogenous and environmental factors on night-time water flux in deciduous woody tree species» («Taimesiseste ja keskkonnategurite mõju heitlehiste puuliikide öisele veevahetusele»). Kaitsmine toimub Lai 40–218. Juhendaja vanemteadur Priit Kupper, oponent Teemu Hölttä (Helsingi Ülikool, Soome).

Jaga artiklit