Videoprojektor (ingl video projector) on seade, millega kuvatakse seinaekraanile kujutisi.
ILLUSTRATSIOON: Maarja Nõmmik

Kuvakahur – videoprojektori sõjakas sünonüüm

Keelenurk

Millega õppetöös, konverentsidel, üritustel või miks mitte ka kodus seinale kujutisi kuvatakse?

Selles, et kujutisi projitseerivat seadet nimetatakse projektoriks, paistab olevat peaaegu üksmeel, aga mis võiks sobida termini esiosaks? Andmeprojektor, dataprojektor, kuvaprojektor, multimeediaprojektor võivideoprojektor? Heal projektoril mitu nime.

Vaata ja täienda Vikipeedias artiklit «Videoprojektor». Kõigi mõistete loendi leiad aadressilt Vikipeedia:Tartu Ülikooli keelenurk.

Peatugem sellel tähestikulises järjekorras esitatud loetelul täpsemalt. Kiire Google’i otsing annab levinuimateks variantideks videoprojektor ja dataprojektor.

Keelenõuvakk nõustab: «Sõna dataprojektor asemel soovitame kasutada sõnu videoprojektor ja kuvaprojektor.» Jääb üle vaid Keelenõuvakaga nõustuda ning soovitada eesti keeles kohanenud liitsõna esiosa video- (nt videoklipp, videomäng, videovalve), mitte võõrapärast täiendosa data- (selle kohta ÕS-ist näiteid ei leia).

Videoprojektori ülimust dataprojektori ees näitab ka Google’i otsing. Tunduvalt vähem on kasutust leidnud andmeprojektor, inglise data projector’i otsetõlge, ja multimeediaprojektor. Ka multimeedia- pole liitsõna esiosana kinnistunud ning näib oma kaheosalisuses kohmakas.

Kuvaprojektor ja arvutisõnastikes soovitatud projektsioonkuvar tunduvad olevat unaruses. Küllap pole kuva liitsõna täiend- ja põhiosana eesti keeles sellist võidukäiku teinud nagu video.

Harva on kuulda ka videoprojektori sõjakaid sünonüüme videokahur või kuvakahur. Viimast vahvat terminit Google’ist kahjuks ei leiagi.

Kuidas nimetada aga videoprojektoriga seinale projitseeritavaid (jah, just nimelt ji-ga) kujutisi? Sellest juba järgmises numbris.

Keelenurka toimetab Miljon+ töörühm (Riina Reinsalu, Ann Siiman ja Sirli Zupping).

Jaga artiklit

Märksõnad

videoprojektor