Tartu Ülikooli Sihtasutuse stipendiumid

Stipendiumid

Tartu Raefondi stipendiumid ja preemia  – üheksa 700-eurost üliõpilaste stipendiumi ning üks 2700-eurone töötajate ja õppejõudude preemia. Üliõpilase stipendiumi võivad taotleda Tartust pärit edukad üliõpilased (keskmine hinne vähemalt 4,0) oma õppe- ja teadustööks. Välisüliõpilase stipendiumi saavad taotleda TÜ õppekavade alusel Tartus õppivad välisüliõpilased. Preemia on mõeldud TÜ õppejõule või teadustöötajale või õppejõudude või teadustöötajate rühmale tunnustuseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitleva silmapaistva teadus-, õppe- või arendustöö tulemuse ning samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest.

CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium – stipendiumifond kuni 10 000 eurot, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon. Taotleda saavad kõik TÜ magistrandid ja doktorandid oma õppereiside toetuseks.

Hea Tahte Fondi stipendium – üks 1350-eurone stipendium. Taotleda saavad kõikidel õpetajakoolituse õppekavade alusel täiskoormusel õppivad edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumid – stipendiumifond on kuni 13 500 eurot, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon. Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava magistrandid, doktorandid ja teadustööd tegevad arst-residendid, sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö teema on seotud poliitilis-riikliku valdkonnaga.

Professor Lembit Allikmetsa stipendium – kaks 1000-eurost stipendiumi. Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased (alates 3. aastast), kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös.

Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium üks 1000-eurone stipendium. Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil kliinilise meditsiini valdkonna ettekandega (k.a stendiettekanne) ning kellel on head tulemused õppe- ja teadustöös.

Professor Ülo Leppiku stipendium – üks 3000-eurone stipendium. Taotleda saavad  meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogiaalase uurimistöö toetuseks.

Hilda ja Harry Mägi stipendium – üks 1500-eurone stipendium. Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid, kraadiõppurid ja noorteadlased (kuni 41. eluaastani), kelle õpingud või teadustöö kuuluvad kliinilise meditsiini valdkonda.

Liisa Kolumbuse stipendium – kolm 3000-eurost stipendiumi. Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna edukad doktoriõppe üliõpilased arstiteaduslike uurimistööde tegemiseks ja õpinguteks. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja teadustegevus ning selle tähtsus rahva tervishoiu jaoks.

Atko-Meeme Viru stipendium – üks 2000-eurone stipendium. Taotleda saavad alla 40-aastased TÜ doktorandid, noorteadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas.

Fred Kudu stipendium – üks 960-eurone stipendium. Taotleda saavad sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kõikide õppetasemete edukad üliõpilased. Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust, tema panust kergejõustiku edendamisse sportlasena jms.

Cleveron AS-i stipendium – kaks 2000-eurost stipendiumi. Taotleda saavad TÜ robootika ja arvutiteaduse ingliskeelse magistriõppekava, füüsika ning informaatika magistriõppekavade üliõpilased.

Ole Golubjatnikovi stipendium – üks 1300-eurone stipendium. Taotleda saavad loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseastme kolmanda aasta üliõpilased, kes jätkavad järgmisel õppeaastal õpinguid magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas, ja sama valdkonna magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse.

Voldemar Jaanbergi stipendium – viis 2000-eurost stipendiumi. Taotleda saavad majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ning doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud.

Reet Montoneni stipendium üks 650-eurone stipendium. Taotleda saavad sotsiaalteaduste valdkonna psühholoogia eriala edukad magistrandid ja doktorandid, kes on spetsialiseerunud või spetsialiseerumas kliinilisele lapsepsühholoogiale.

Corpore kommunikatsioonistipendium – kaks 1000-eurost stipendiumi. Taotleda saavad ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased.

Anu Raua stipendium – stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon, ühe stipendiumi suurus on vähemalt 1000 eurot. Taotleda saavad TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilased, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja kasutamisega.

Valter Niiluse stipendium – üks 1000-eurone stipendium. Taotleda saavad TÜ läänemeresoome keelte ja eesti murrete uurimisvaldkonnas õppivad bakalaureuseastme üliõpilased (alates kolmandast semestrist), magistrandid ja doktorandid.

Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium – üks 18 000-eurone stipendium. Mälestusfondi eesmärk on toetada välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid doktorante, teadureid ja õppejõude. Stipendiumi saaja peab olema TÜ doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane  teadur või õppejõud ja tema uurimistöö peab kuuluma teaduskondade poolt sihtasutusele esitatud prioriteetsesse teadusvaldkonda. NB! Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar.

Stipendiumide taotlused tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 1. novembriks 2018 Tartu Ülikooli Sihtasutusele.

17. septembrist 31. jaanuarini toimub ka õigusteemaline Vikipeedia artiklikonkurss «Eesti notariaat 25». Konkursi eesmärk on esile tõsta eestikeelseid notarite tegevusega seotud artikleid. Konkursil võivad osaleda TÜ õigusteaduskonna üliõpilased ja õppejõud ning Notarite Koja liikmed.

Lisateave: www.sihtasutus.ut.ee, tysiht [at] ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker)

Jaga artiklit