Kaitsmised

Doktoritööd

4. septembril kell 14.15 kaitses Anton Mastitski keemia erialal doktoritööd «α-asa-aminohapete prekursorite ja nendega sarnaste ühendite valmistamine kasutades uudseid redutseeriva ühe-poti alküülimise ja otsese alküülimise meetodeid». Kaitsmine toimus Ravila 14a–1020. Juhendaja oli professor Jaak Järv, oponent Pēteris Trapencieris (Läti Orgaanilise Sünteesi Instituut).

5. septembril kell 16.15 kaitses Mari-Leen Tammela ajaloo ja arheoloogia erialal doktoritööd «Isikulooline perspektiiv Eestimaa Kommunistliku Partei ajaloos (1920–1940)». Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendajad olid dotsent Aigi Rahi-Tamm ja dotsent Ago Pajur, oponent Mart Kuldkepp (Londoni Ülikool, Suurbritannia).

7. septembril kell 15.15 kaitseb Marta Berholts füüsika erialal doktoritööd «Fragmentation of Ionic and Hydrogen-Bonded Molecules Induced by Synchrot­ron Radiation» («Ioonsete ja vesinik­sidemetega molekulide fragmenteerumine sünkrotron­kiirguse mõjul»). Kaitsmine toimub W. Ostwaldi 1–B103. Juhendajad on professor Ergo Nõmmiste, professor Edwin Kukk (Turu Ülikool, Soome) ja Kuno Kooser (Turu Ülikool). Oponent on dotsent Paolo Piseri (Milano Ülikool, Itaalia).

13. septembril kell 11 kaitseb Tambet Grauberg maksu­õiguse erialal doktoritööd «Õiguse kuritarvitamise keelamise põhimõte: Euroopa Kohtu seisukohtade mõju liikmesriigi maksuõigusele». Kaitsmine toimub Näituse 20–K03. Juhendajad on professor Irene Kull ja Lasse Lehis, oponendid professor Eleonor Kristoffersson (Örebro Ülikool, Rootsi) ja Kaido Künnapas (Sorainen Advokaadibüroo).

14. septembril kell 9.15 kaitseb Krista Freimann biomeditsiini erialal doktoritööd «Design of Peptide-Based Vector for Nucleic Acid Delivery in vivo» («Peptiidse tranfektsioonivektori disain nukleiinhapete transpordiks in vivo tingimustes»). Kaitsmine toimub Nooruse 1–121. Juhendajad on professor Ülo Langel ja vanemteadur Kaido Kurrikoff, oponent Angelita Rebollo García (Inserm, Prantsusmaa).

17. septembril kell 14.15 kaitseb Rainis Venta tehnika ja tehnoloogia erialal doktoritööd «Studies on Signal Processing by Multisite Phosphorylation Path­ways of the S. cerevisiae cyclin-dependent Kinase iIhibitor Sic1» («Uurimus signaalide töötlemisest S. cerevisiae tsükliinsõltuva kinaasi inhibiitori Sic1 mitmikfosforüülitavatel radadel»). Kaitsmine toimub Nooruse 1–121. Juhendaja on professor Mart Loog ja oponent professor Richard W. Kriwacki (Tennessee Ülikool, Ameerika Ühendriigid).

25. septembril kell 14.15 kaitseb Reet Hendrikson doktoritööd «Kas sõjasõna sünnib sõtta? Erialakeele tõhusus sõjandusterminoloogia näitel». Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad on dr Arvi Tavast ja dr Ann Veismann, oponent dr Walter Wintschalek (Austria Kaitseväe Keeleinstituut Riigikaitseakadeemias).

26. septembril kell 14.15 kaitseb Alina Altpere neuroteaduste erialal doktoritööd «Targeting of Mechanisms of Elevated Anxiety in Female Wfs1-deficient Mice» («Ärevuse molekulaarsete mehhanismide uurimine emastel Wfs1-puudulikkusega hiirtel»). Kaitsmine toimub Ravila 19–1006. Juhendajad on Silva Sütt, professor Eero Vasar ja Sirli Raud ning oponent professor Maija Dambrova (Läti Orgaanilise Sünteesi Instituut).

28. septembril kell 10.15 kaitseb Katrin Viigand mikrobioloogia erialal doktoritööd «Utilization of α-glucosidic Sugars by Ogataea (Hansenula) Polymorpha» («α-glükosiidsete suhkrute kasutamine pärmil Ogataea (Hansenula) polymorpha»). Kaitsmine toimub Riia 23b/2–105. Juhendaja on dotsent Tiina Alamäe ning oponent dotsent Štefan Janeček (Slovakkia Teaduste Akadeemia).

Jaga artiklit