Kaitsmised

Doktoritööd

27. augustil kell 12.15 kaitseb Johanna Ross eesti kirjanduse erialal doktoritööd «Aira Kaalust Mari Saadini. Nõukogude eesti naisarenguromaan ja selle lugemisviisid». Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad on prof Arne Merilai ja dr Sirje Olesk, oponendid prof Raili Marling ja dr Cornelius Hasselblatt.

27. augustil kell 16.15 kaitseb Abdullah Makkeh informaatika erialal doktoritööd «Applications of Optimization in Some Complex Systems» («Optimeerimise rakendamine keerulistes süsteemides»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2‒405. Juhendaja on dots Dirk Oliver Theis, oponendid prof Nicolas Gillis (Monsi Ülikool, Belgia) ja dr Matthias Walter (Aacheni Ülikool, Saksamaa).

29. augustil kell 10.15 kaitseb Katrin Kestavi keemia erialal doktoritööd «Crystal Structure-Guided Development of Bisubstrate- Analogue Inhibitors of Mitotic Protein Kinase Haspin» («Kristallstruktuuridest juhinduv bisubstraatsete inhibiitorite arendamine mitootilisele proteiinkinaasile Haspin»). Kaitsmine toimub Ravila 14a–1020. Juhendaja on vanemteadur Darja Lavõgina, oponendid prof Richard Engh (Trømso Ülikool, Norra) ja vanemlektor Harri Härmä (Turu Ülikool, Soome).

29. augustil kell 10.15 kaitseb Märt Roosaare bioinformaatika erialal doktoritööd «K-mer Based Methods for the Identification of Bacteria and Plasmids» («K-meeridel põhinevad meetodid bakterite ja plasmiidide tuvastamiseks»). Kaitsmine toimub Riia 23b/2–105. Juhendaja on prof Maido Remm, oponent prof Ole Lund (Taani Tehnikaülikool, Taani).

Jaga artiklit