ILLUSTRATSIOON: Maarja Nõmmik

Jätkem piloodid rahule!

Keelenurk

Viimase kümmekonna aastaga on teadustekstides järsult sagenenud sõnade piloot ja piloteerima kasutus. Räägitakse pilootprojektidest ja -uuringutest, piloteeritakse näiteks küsimustikku või programmi. Võib arvata, et ingliskeelse sõna pilot toel ei lõppe sõnade piloot ja piloteerima võidukäik niipea.Prooviuuring (ingl pilot study) on põhiuuringule eelnev uuring ideede katsetamiseks väikeses ulatuses.

Vaata ja täienda Vikipeedias artiklit «Prooviuuring». Kõigi terminite loendi leiad aadressilt Vikipeedia:Tartu Ülikooli keelenurk.

Kiirpilk sõnaraamatusse näitab, et piloot ja piloteerima passivad teksti küll, ainult et neid tuleb kasutada õiges tähenduses: piloot märgib õhusõiduki juhti ja piloteerima õhusõiduki juhtimist. Kuidas on aga projektid ja uuringud seotud pilootide ning piloteerimisega? Ei kuidagi, kui just ei ole tegu lennundusega.

Mugandi piloot abil saab küll hõlpsalt moodustada liitsõna pilootuuring, kuid otsetõlge on lihtsama vastupanu teed minek. Ülim mugavus avaldub üliõpilastöödest pärit lausetes Enne põhiuuringut tehti piloot ja Piloodi põhjal tegin järelduse, et …, kus isegi liitsõna on peetud üleliigseks. Näikse, et sõnad prooviuuring, samuti esmane uuring, katseuuring ja eeluuring on sootuks ununenud, olgugi et põhjendamatult.

Kuna sõna pilootuuring saab asendada mitmeti, millest kõige laiemat kasutust on leidnud prooviuuring, võiks sõna piloot rahule jätta. Ka piloteerima ei ole midagi muud kui proovima või katsetama, vahel ka tutvustama või juurutama.

Keelenurka toimetab Miljon+ töörühm (Riina Reinsalu, Ann Siiman ja Sirli Zupping)

Jaga artiklit