FOTO: Andres Tennus

Lõpetajad saavad kaasa erialase identiteedi

Lõpetajad

Ülikoolist kaasa saadud pagasi kaal ja väärtus selgub alles aastate pärast, ütleb õppeprorektor Aune Valk oma pöördumises lõpetajate poole.

On keeruline või isegi võimatu hinnata, milliseid teadmisi ja oskusi tulevikus kõige enam vaja läheb ja mis ununeb – see sõltub tööturu muutustest ning iga inimese isiklikest valikutest.

Kuidas iganes ka läheb mõnes konkreetses aines omandatud teadmistega, olen kindel, et meie lõpetajad saavad ülikoolist tervikuna kaasa nii oma eriala tundmise, laiema maailmapildi kui ka tulevikus vajalikud üldised oskused. Mis vahest kõige tähtsam – ka erialase identiteedi, mis on püsivam kui muutuvad ametikohad.

Identiteediuurijana võin kinnitada, et mida rohkem identiteete inimesel on, seda rahulolevam on ta iseenda ja oma eluga. Identiteetide paljusus ja selgus aitavad end kindlana tunda erinevates olukordades. Mina näiteks nimetan ennast siiani ka psühholoogiks, ehkki ma ei tööta sel erialal – aga õppisin seda ülikoolis kokku üksteist aastat.

Küsime ülikoolis igal kevadel üliõpilastelt tagasisidet nende õppekava ja õppimise kohta. Muu hulgas palume hinnata oma pädevuste arengut õpingute käigus.

Kõigi valdkondade tudengite hinnangul on neil õpingute jooksul enim arenenud erialased teadmised ja oskus neid kasutada – nii mitmesuguste ülesannete lahendamiseks kui ka nähtuste uuel viisil mõtestamiseks. Samuti täieneb nende arusaam uurimismeetoditest.

Kõige kriitilisemad ollakse ettevõtlusoskuse, karjääri planeerimise, loovuse, digioskuste ja võõrkeelse väljendusoskuse arengu suhtes. Neile tulevikuoskustele peame ülikoolis jätkuvalt tähelepanu pöörama.

On rõõmustav näha, et kõigi 20 uuritud oskuse arengut hindavad bakalaureuseõppe lõpetajad statistiliselt oluliselt paremaks kui esmakursuslased. Kui võrrelda omavahel eri õppeastmeid, siis kõige paremad hinnangud tulevad integreeritud õppe lõpetajailt, mis on ka loogiline, kuna nende õppeaeg on kõige pikem. Teisalt on mitme üldoskuse (nt suhtlemine, koostöö, karjääri planeerimine ning ettevõtlus ja organisatsioonide toimimine) arengu suhtes kõige optimistlikumalt meelestatud rakenduskõrghariduse lõpetanud.

Ükskõik, mis värvi on lõpetajale ülikoolist kaasa tulev kohver, olen kindel, et selle pagasiga saab hakkama. Meie vilistlastest umbes 95% ütleb, et on ülikooli valiku ja omandatud haridusega rahul, ning ligikaudu 75% kinnitab, et kasutab õpingute käigus omandatud teadmisi ja oskusi väga sageli.

Aitäh selle ägeda lennu eest meiega koos! Loodan teid taas näha Tartu Ülikooli pardal!

Aune Valk

õppeprorektor

Jaga artiklit