Stipendiumid

Stipendiumid

Olev ja Talvi Maimetsa stipendium – kolm 1280-eurost stipendiumi

Stipendiumi saavad taotleda TÜ meditsiiniteaduste valdkonna infektsioonhaiguste eriala arst-residendid ning molekulaar- ja rakubioloogia instituudi rakubioloogia eriala magistrandid ja doktorandid. Taotluse esitamise tähtaeg on 1. juunil 2018.

Linda Martis-Jaansoni stipendium – üks 1000-eurone stipendium

Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi bakalaureuseastme viimase aasta ning Tartu Tervis­hoiu Kõrgkooli füsioteraapia eriala viimase aasta üliõpilased, kes jätkavad järgmisel õppeaastal õpinguid Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis. Eelistatud on võimlemise suunitlusega üliõpilased.

Taotluse esitamise tähtaeg on 1. juunil 2018.

Kehakultuuriteaduskonna stipendium – üks 500-eurone stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kehalise kasvatuse ja spordi või füsioteraapia õppekava läbinud isikud, kelle magistritöö kaitsmisest ei ole möödunud rohkem kui aasta ja kelle magistritöö põhjal koostatud teaduspublikatsioon on kaitsmisele järgnenud aasta jooksul avaldatud või avaldamiseks vastu võetud rahvusvaheliselt tunnustatud teadusajakirjas, mis vastab Eesti Teadusinfosüsteemi publikatsioonide klassifikaatorile 1.1. Taotluse esitamise tähtaeg on 5. juunil 2018.

Täpsem informatsioon ja stipendiumide taotlemise nõuded: www.sihtasutus.ut.ee, tysiht [at] ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker).

Eesti Betooniühingu betoonialaste lõputööde võistlus

Betooniühingu üliõpilaspreemiad on loodud selleks, et edendada betooni ja betoonehitust käsitlevat õpet, muuta see tulemusrikkamaks ning suunata tulevasi insenere juba koolis enam betoonile mõtlema. Auhinnasaajad valitakse Eesti kõrgkoolide betoonialaste lõpu­tööde hulgast. Lõputöö peab olema seotud betooni, selle koostisosade või betoontoodetega, näiteks betooni, betoontoodete või  konstruktsioonide kavandamise, projekteerimise või ehitamisega. Taotluse esitamise tähtaeg on 11. juunil 2018.

Saksa Keskkonnafondi (DBU) noorteadlase stipendiumiprogramm – 1250 eurot kuus

Saksa Keskkonnafond pakub stipendiume enesetäienduseks Saksamaal. Stipendiumi eesmärk on kasvatada Kesk- ja Ida-­Euroopa keskkonna valdkonnaga seotud inimeste kutseoskusi ning aidata kaasa keskkonnaprobleemide lahendamisele. 6–12-kuulise stipendiumiga saab minna tööle või praktikale Saksamaa ülikoolidesse, uurimis­asutustesse, ettevõtetesse, ministeeriumidesse ja muudesse organisatsioonidesse. Stipendiumi ei saa kasutada selleks, et kaitsta mõnes Saksamaa ülikoolis doktoritöö. Taotlusi oodatakse magistrantidelt, doktorantidelt, noorteadlastelt, inseneridelt, juristidelt ja teistelt, kes on Eestis või Euroopa Liidus seotud keskkonna või looduskaitse valdkonnaga. Keskkonnateemade hulka kuuluvad näiteks keskkonnakaitse, veetöötlus, looduskaitsealad, bioloogia, geoloogia, jäätmekäitlus, põllumajanduse ja keskkonna suhe, taastuvenergiaallikad, kütuste termiline muundamine, energeetiliste seadmete tõhususe suurendamine, hoonete tehnosüsteemid, passiivmajad, jõu­allikate tõhususe suurendamine, seadmete automaatika parendamine, keskkonnaseadused ja linnaplaneerimine. Keskkonnateemaliste eesmärkidega  saab siduda väga erinevaid erialasid. Vajaduse korral aitab DBU leida Saksamaal enesetäienduseks sobiva koha. Stipendiumiperioodil tagab DBU tervise-, õnnetus- ja vastutuskindlustuse. Esimestel nädalatel Saksamaal korraldab DBU saksa keele intensiivkursuse.

Taotlemistingimused: magistri­õpe peab olema lõpetatud hiljemalt stipendiumiperioodi alguseks, kuid mitte rohkem kui kolm aastat tagasi; Eesti kodakondsus; alaline elukoht Eestis.

Taotlus esitatakse veebikeskkonnas, mille kasutajaks tuleb ise registreeruda. Taotlemisel tuleb esitada inglise või saksa keeles järgmised dokumendid: CV; projekti, töö või uurimisteema põhjalik kirjeldus (kuni 3 lk); kõrgkooli diplomi koopia; juhendaja soovituskiri; tõend keeleoskuse kohta. Sel aastal võetakse taotlusi vastu 1. augustini aadressil https://www.dbu.de/2607.html.

Jaga artiklit