Helle Tapfer – 80

Juubel

26. novembril tähistati anatoomia osakonnas emeriitdotsent Helle Tapferi 80. sünnipäeva. Helle Tapfer sündis 26. novembril 1937. aastal Tallinnas. 1962. aastal lõpetas ta Tartu ülikooli arstiteaduskonna stomatoloogia osakonna arst-stomatoloogina, asudes juba samal aastal tööle anatoomia ja histoloogia kateedrisse assistendina.

1966.–1969. aastal oli ta anatoomia ja histoloogia kateedri aspirant ning 1970. aastal kaitses ta meditsiiniteaduste kandidaadi kraadi. Seejärel jätkas ta tööd anatoomia õppejõuna, 1975.–2003. aastal dotsendi ja 2003. aastast tänaseni emeriitdotsendina. Dr Helle Tapfer on olnud hinnatud ja armastatud anatoomiaõppejõud mitmele põlvkonnale arstidele viiekümne viie aasta vältel. Tudengitele on ta meelde jäänud oma huvitavate ja sisukate loengute, elurõõmu, positiivsuse ja inimlikkusega.

Tema teadustöö mitmete uurimisteemade seas on olulise kohal uurimused neerusiseste veresoonte hargnemisest seoses neeruvaagna karikasüsteemiga, immunoloogilise reaktsiooni morfoloogilistest alustest kliinilise ja eksperimentaalse sepsise korral ning patomorfoloogilistest muutustest hingamispuudulikkusega ja mitmeelundipuudulikkusega haigetel. Nendel ja ka teistel teemadel on ilmunud hulgaliselt teaduspublikatsioone. Dr Tapferi oma sõnul on aga tema lemmikteema anatoomias inimese embrüonaalne areng. Helle Tapferi juhendamisel on kaitstud doktoritöö, samuti on ta mitmete eesti- ja ingliskeelsete õppevahendite autor.

Dots Helle Tapfer oli anatoomia õppetooli hoidja (1995–2003) ja anatoomia instituudi juhataja (1998–2003), arstiteaduskonna nõukogu liige. Tänu temale valmis koostöös sotsiaalministeeriumiga «Anatoomilise õppematerjali hankimise, hoidmise, kasutamise ja utiliseerimise korra» määrus, mis tagas arstiüliõpilastele väga vajaliku õppebaasi anatoomias: preparatsiooni, milleta oleks õppetöö arstiõppes mõeldamatu. Tema pühendumust ja töökust on tunnustatud TÜ arstiteaduskonna medali ja Tartu ülikooli suure medaliga.

Helle Tapfer on osalenud aktiivselt nii Eesti kui ka rahvusvaheliste ühenduste tegevuses: Eesti morfoloogia seltsi juhatajana, ülemaailmse anatoomide assotsiatsiooni IFAA liikmena.

Tema südameasi on olnud ka anatoomia õppemuuseumi ja prof August Rauberi pärandi säilitamine. Ta on väärtustanud ja aktiivselt populariseerinud anatoomia- ja meditsiinikogusid, tutvustanud anatoomia ajalugu Tartu ülikoolis ja vanas anatoomikumis.

Helle Tapfer on säilitanud teotahte ja innukuse uute eesmärkide saavutamisel ning nakatanud sellega ka kolleege. Imetleme tema pühendumust, põhjalikkust, elurõõmu ja huumorimeelt.

Õnnitleme!

Anatoomia osakond

Jaga artiklit