Hasso Kukemelk – 60

Juubel

5. detsembril tähistab Hasso Kukemelk oma 60. sünnipäeva. Ta lõpetas omal ajal Tartu ülikooli füüsika ja füüsiku-pedagoogi erialal. Ta töötas tollases Tartu 2. keskkoolis füüsikaõpetaja ning õppealajuhatajana ning kaitses 1990. aastal pedagoogikateaduste kandidaadi kraadi. Ta on ka töötanud õppejõuna ülikooli pedagoogika osakonnas ja oli lühemat aega füüsika didaktika erakorraline dotsent.

Peale selle juhatas ta ülikooli teadus- ja arendusosakonda ning vedas Eesti-Soome õpetajakoolituse alast ühisprojekti. Hasso Kukemelk on ka täitnud haridusteaduskonna dekaani kohuseid ning juhtis haridusteaduste instituuti, kus ta on viimased kümme aastat olnud hariduskorralduse dotsent. 

Kui Hasso Kukemelk töötas Tartu 2. keskkoolis – tänases Miina Härma gümnaasiumis – õppealajuhatajana, tuli ette, et teda peeti lõpuklassi õpilaseks. Ka siis, kui ta oli juba pedagoogikateaduste kandidaat ja Tartu ülikooli õppejõud, nimetasid võõramad inimesed teda vahel «selleks poisiks». Mis on sellise nooruslikkuse saladus? Kindlasti sport: Hasso mängib korvpalli ja osaleb jätkuvalt rahvusvahelistel võistlustel. Teine tegur on ilmselt maakodus toimetamine. Ja kolmandaks pakuvad kolleegid, et vahest ka füüsiku mõistuspärane ellusuhtumine, mis aga sugugi ei välista osadustunnet ja abivalmidust.

«Juhina on ta demokraatlik ja toetav,» ütlevad Hasso kolleegid aegadest, kui ta juhtis ülikooli haridusteaduskonda ja haridusteaduste instituuti. Ühesõnaga – meeskonnamängija. Aga ta on ka silmapaistvalt asjatundlik ja tunnustatud oma erialal, milleks on haridusjuhtimine ja hariduskorraldus. Tema silmaringi on aidanud laiendada õppejõutöö USA-s ning osalemine mitmetes rahvusvahelistes projektides.

Alati nooruslikku, reibast ja sihikindlat kolleegi õnnitlevad sünnipäeval haridusteaduste instituudi töötajad ja tudengid.

 

Jaga artiklit