Toomas Haldma – 60

Juubel

21. novembril 2017. aastal tähistas oma juubelit TÜ rahanduse ja majandusarvestuse õppetooli juhataja, majandusarvestuse professor Toomas Haldma, kes on väljapaistev õppejõud, aktiivne teadlane, kogenud administreerija ja tähelepanelik töökaaslane. 

Suurem osa Toomase senisest eluteest on olnud seotud Tartu ülikooliga. Ta lõpetas 1981. aastal majandusküberneetika eriala ning asus seejärel tööle majandusküberneetika kateedris. Pärast aspirantuuri ja kandidaadikraadi kaitsmist Moskvas 1986. aastal naasis ta Tartusse ning suundus tööle TRÜ raamatupidamise kateedrisse. See erialamuutus omandas määrava tähtsuse Toomase edasises elus. Nüüd, aastakümneid hiljem teatakse teda nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt tunnustatud teadlase ja õppejõuna, kelle uurimisvaldkonnad on majandusarvestus, raamatupidamine, juhtimisarvestus ja tulemuslikkuse hindamine nii ettevõtetes kui asutustes. Neid teemasid on ta käsitlenud teaduslikes ja populaarteaduslikes publikatsioonides, mida ta on avaldanud üle 180.

Ta kuulub mitmete rahvusvaheliste ajakirjade toimetuste koosseisu ning erialaliitude esindustesse. Tema juhendamisel on kaitstud kaheksa doktorikraadi ning üle 130 magistrikraadi. Ta on pidanud loenguid paljudes välisülikoolides ning juhtinud mitmeid grante ja uurimisprojekte. Toomas Haldma pole jäänud pelgalt teoreetikuks, vaid on aktiivselt panustanud juhtorgani liikmena, välise nõustaja või asjatundjana mitmete Eesti ettevõtete ja asutuste juhtimisse. Professor Toomas Haldma paistab silma ka suurte administraatorivõimetega, mida ta on näidanud majandusteaduskonna dekaani (2005–2011), Tartu ülikooli auditikomitee esimehe (2013–2017), Tartu ülikooli nõukogu liikme (2003–2011) ja Tartu ülikooli senati liikme (2012–2014) rollides. Toomast iseloomustavad suur tegutsemistahe, algatusvõime ja vankumatu optimism. Need iseloomujooned on tal võimaldanud käima tõmmata ja edukalt ellu viia mitmeidki vägagi auahneid ettevõtmisi.

Et seda tegutsemistahet ja optimismi jaguks ka edaspidiseks, soovime talle palju tervist, jaksu ja jõudu!

Kolleegid majandusteaduskonnast

Jaga artiklit