Juri Lotmani stipendium

Stipendiumid

MTÜ Juri Lotmani fond kuulutab välja stipendiumikonkursi Tartu ülikooli magistrantidele ja doktorantidele, kes oma uurimistöös jätkavad J. Lotmani ja tema koolkonna traditsioone filoloogias ja semiootikas.

2014. aastal antakse välja kaks stipendiumi á 260 eurot vastavalt vene filoloogia ning semiootika ja kultuuriteooria eriala magistrandile või doktorandile. Stipendiaatide nimed tehakse teatavaks Juri Lotmani sünnipäeval 28. veebruaril.

Stipendiumi taotlemiseks võib esitada originaalseid trükis ilmunud või trükki antud  uurimistöid: teaduslikke artikleid või artikliseeriaid, kaitstud bakalaureuse- või magistritöid ja spetsiaalselt stipendiumikonkursi jaoks kirjutatud töid, mis on valminud viimase kahe aasta jooksul (esitamise kuupäevast arvates). Konkursitööde temaatika ei ole piiratud. Esitatud tööd võivad olla eesti, vene või inglise keeles ning peavad olema varustatud teises keeles resümeega.

Konkursitööd palume esitada ühes eksemplaris paberil ja elektrooniliselt
13. detsembriks (k.a) TÜ vene kirjanduse õppetooli aadressil Lossi 3–225 (filoloogiaalased tööd) ja semiootika osakonda Jakobi 2–317 (semiootikaalased tööd).

Stipendiumi taotlejal tuleb lisaks konkursitööle esitada akadeemiline CV, teadusliku juhendaja soovitus ning akadeemiline õiend jooksvate õppetulemuste kohta (esimese aasta magistrantidel ja doktorantidel vastavalt bakalaureuse- või magistridiplomi akadeemilise õiendi koopia).

Lisainfo: Valentina Tubin, germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut, tel 737 6352, valentina.tubin [at] ut.ee; Ulvi Urm, filosoofia ja semiootika instituut, tel 7375 933, ulvi.urm [at] ut.ee.

Jaga artiklit