Kaitsmised

Doktoritööd

3. novembril kell 14.15 kaitseb Eva Saar soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «Isuri keele Soikkola murde sõnamuutmissüsteem» («Inflectional System of Soikkola Ingrian»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad emeriitprofessor Tiit-Rein Viitso, dots Heinike Heinsoo ja dr Külli Prillop, oponent prof Klaus Laalo (Tampere ülikool, Soome).

6. novembril kell 11 kaitseb Laura Feldmanis õigusteaduse erialal doktoritööd «Ground of the Abandonment of an Attempt and When and How it is Applicable to the Prelimenary Stages of Crime» («Süüteokatsest loobumise instituudi põhjendus ja kohaldatavuse piirid kuritegelikule eeltegevusele»).  Kaitsmine toimub Kaarli pst 3-401, Tallinn. Juhendaja prof Jaan Sootak, oponendid prof Uwe Murmann (Göttingeni ülikool, Saksamaa) ja Priit Pikamäe.

6. novembril kell 16.15 kaitseb Kats Kivistik riigiteaduste erialal doktoritööd «Relevance, content and effects of left-right identification in countries with different regime trajectories» (). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad dr Piret Ehin ja prof André Freire (Lissaboni ülikool, Portugal), oponent prof Oddbjørn Knutsen (Oslo ülikool, Norra).

7. novembril kell 10 kaitseb Külli Kori haridusteaduse erialal doktoritööd «The Role of Academic, Social and Professional Integration in Predicting Student Retention in Higher Education Information Technology Studies» («Akadeemilise, sotsiaalse ja professionaalse integratsiooni roll kõrgkoolis infotehnoloogia õpingutes üliõpilaste edasijõudmise prognoosimisel»). Kaitsmine toimub TÜ muuseumi valges saalis. Juhendajad prof Margus Pedaste ja vanemteadur Olev Must, oponent prof Liz Thomas (Edge Hilli ülikool, Ühendkuningriik).

10. novembril kell 10.15 kaitseb Mikk Espenberg keskkonnatehnoloogia erialal doktoritööd «Impact of Management on Peatland Microbiome and Greenhouse Gas Emissions» («Inimtegevuse mõju turbaalade mikrobioomile ja kasvuhoonegaaside emissioonile»). Kaitsmine toimub Vanemuise 46-327. Juhendajad vanemteadur Marika Truu ja prof Jaak Truu, oponent dots Kim Yrjälä (Helsingi ülikool, Soome).

10. novembril kell 12.15 kaitseb Nikolai Anisimov kultuuriteaduse erialal doktoritööd «Диалог миров» в матрице коммуникативного поведения удмуртов» («Maailmadevaheline dialoog udmurtide kommunikatiivse käitumise maatritsis»). Kaitsmine toimub Ülikooli 18-140. Juhendajad vanemteadur Madis Arukask ja dots Galina Gluhova (Udmurdi riiklik ülikool, Venemaa), oponendid dr Aado Lintrop ja dr Jelena Popova (Udmurdi ajaloo, keele ja kirjanduse instituut, Venemaa).

10. novembril 14.15 kaitseb Jens-Konrad Preem keskkonnatehnoloogia erialal doktoritööd «Forest Soil Bacterial Community Analysis Using High-thtoughput Amplicon Sequencing» («Amplikonidepõhine metsamuldade bakterikoosluse analüüs»). Kaitsmine toimub Vanemuise 46-327. Juhendajad prof Jaak Truu ja prof Ülo Mander, oponent vanemteadur Timo Petteri Sipilä (Soome molekulaarmeditsiini instituut, Soome).

17. novembril kell 13 kaitseb Alisija Tšekada vene keele erialal doktoritööd «Теоретические основы составления двуязычного словаря: на примере польского и эстонского языков» («Kakskeelse sõnaraamatu koostamise teoreetilised alused: poola- ja eestikeelse materjali põhjal»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad emeriitprof Aleksandr Dulitšenko ja lektor Irina Abisogomjan, oponendid prof Stanisław Gajda (Opole ülikool, Poola) ja prof Tadeusz Lewaszkiewicz (Poznani ülikool, Poola).

24. novembril kell 10.15 kaitseb Imre Taal ihtüoloogia ja kalanduse erialal doktoritööd «Causes of Variation in Littoral Fish Communities of the Eastern Baltic Sea: from Community Structure to Individual Life Histories» («Läänemere idaosa litoraali kalakoosluste varieeruvus ja selle põhjused»). Kaitsmine toimub Vanemuise 46-301. Juhendajad juhtivteadur Markus Vetemaa ja teadur Lauri Saks, oponent dr Johanna Mattila (Rootsi põllumajandusteaduste ülikool, Rootsi).

27. novembril kell 12.15 kaitseb Taavi Vaasmaa keskkonnatehnoloogia erialal doktoritööd «Enrichment, Atmospheric Dispersion and Deposition of Naturally Occurring Radionuclides From oil Shale-fired Power Plants» («Looduslike radionukliidide kontsentreerumine põlevkivi põletamisel ning nende atmosfäärne levi ja sadenemine elektrijaamade ümbruses»). Kaitsmine toimub W. Ostwaldi 1-B103. Juhendajad vanemteadur Madis Kiisk ja dots Alan Henry Tkaczyk, oponent dots Bogusław Michalik (Silesian Centre for Environmental Radioactivity, Poola).

30. novembril kell 16.15 kaitseb Kristjan Korjus informaatika erialal doktoritööd «Analyzing EEG Data and Improving Data Partitioning for Machine Learning Algorithms» («EEG andmete analüüs ja andmepartitsioonide arendamine masinõppe algoritmidele»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2-405. Juhendaja prof Raul Vicente Zafra, oponendid dr Davit Bzhalava (Karolinska instituut, Rootsi) ja dr Ricardo Vigário (Nova ülikool, Portugal).

Jaga artiklit