Kaitsmised

Doktoritööd

2. oktoobril kell 14.15 kaitses Vallo Varik molekulaarbioloogia erialal doktoritööd «Stringent Response in Bacterial Growth and Survival» («Poomisvastus bakterite kasvus ja elus püsimises»). Kaitsmine toimus Nooruse 1-121. Juhendajad prof Tanel Tenson ja vanemteadur Vasili Hauryiliuk, oponent Gregory Bokinsky (Delfti ülikool, Holland).

6. oktoobril kell 14.15 kaitseb Kairi Tamuri eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «Basic Emotions in Read Estonian Speech: Acoustic Analysis and Modelling» («Põhiemotsioonid eestikeelses etteloetud kõnes: akustiline analüüs ja modelleerimine»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Karl Pajusalu ja Hille Pajupuu (Eesti keele instituut), oponendid prof Jean Léo Leonard (Pariisi ülikool, Prantsusmaa) ja prof Jaan Ross (Eesti muusika- ja teatriakadeemia).

10. oktoobril kell 15 kaitseb Kadi Lubi meedia ja kommunikatsiooni erialal doktoritööd «The Role of Information Search and Interpretation in Living with Chronic Illness. The case of Estonian Parkinson’s Disease Patients» («Infootsingu ja -tõlgendamise roll kroonilise haiguse korral Eesti Parkinsoni tõve patsientide näitel»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Triin Vihlemm ja prof Pille Taba, oponent prof Valentina Marinescu (Bukaresti ülikool, Rumeenia).

13. oktoobril kell 12.15 kaitseb Marge Käsper prantsuse keele ja kirjanduse erialal doktoritööd «Pratiques discursives en écriture académique. Analyse comparative des comptes rendus de lecture estoniens et francais» («Diskursiivsed praktikad akadeemilise kirjutamise vallas, eesti ja prantsuse raamatuarvustuste võrdlev analüüs»). Kaitsmine toimub Ülikooli 18-140. Juhendajad Tiina-Ann Kirss, Marie-Ann Paveau ja Anu Treikelder, oponendid prof Eija Suomela-Salmi (Turu ülikool, Soome) ja Daniele Monticélli (Tallinna ülikool).

16. oktoobril kell 11 kaitseb Einar Vene õigusteaduse erialal doktoritööd «Influence of Time Factor in Administrative Court Procedure of Proceeding and Granting Annulment Action and Mandatory Action» («Ajaline faktor halduskohtumenetluses tühistamis- ja kohustamiskaebuse lahendamist ning rahuldamist mõjutava tegurina»). Kaitsmine toimub Kaarli pst 3-401. Juhendajad emeriitprof Kalle Merusk ja dots Ivo Pilving, oponent emeriitprof Ulrich Ramsauer (Hamburgi ülikool, Saksamaa).

24. oktoobril kell 15 kaitseb Hiie Soeorg arstiteaduse erialal doktoritööd «Coagulase-negative staphylococci in gut of preterm neonates and in breast milk of their mothers» («Koagulaas-negatiivsed stafülokokid enneaegsete vastsündinute seedetraktis ja nende emade rinnapiimas»). Kaitsmine toimub Ravila 19-1006. Juhendaja prof Irja Lutsar, oponent dots Micael Widerström (Umeå ülikool, Rootsi).

26. oktoobril kell 12.15 kaitseb Aire Mill psühholoogia erialal doktoritööd «Exploring the Role of Personality Traits and Age in the Experience and Recognition of Emotions» («Emotsioonide kogemine, väljendamine ja äratundmine: isiksuseomadused ja vanus kui olulised mõjutegurid»). Kaitsmine toimub Näituse 2-102. Juhendajad prof Anu Realo ja prof Jüri Allik, oponent Johnny Fontaine (Ghenti ülikool, Belgia).

26. oktoobril kell 13.15 kaitseb Sirgi Saar botaanika ja ökoloogia erialal doktoritööd «Plant-soil interactions: the effects of root exudates and soil legacies on plant growth and litter decomposition» («Taimede ja mulla interaktsioonid: juureeritiste ja mulla biootilise keskkonna mõjud taimekasvule ja varise lagunemisele»). Kaitsmine toimub Lai 40A-218. Juhendajad prof Kristjan Zobel ja teadur Marina Semchenko (Manchesteri ülikool, Suurbritannia), oponent dots Gordon McNickle (Purdue ülikool, USA).

Jaga artiklit