Andri Küüts
FOTO: Eva Nõmme

 «Sa diskrimineerid jõhkralt praegu!»

Essee

Selline lause kõlas Tartu ülikooli üliõpilasesinduse (TÜÜE) volikogu korralisel üldkoosolekul maikuus. Üliõpilaskogu liige Hanna Linda Korp ütles nii pärast seda, kui üliõpilasesindaja meditsiiniteaduste valdkonnast esitas oma mõtteid TÜÜE juhatuse kandidaadi kohta.

Sel kevadel kandideeris TÜÜE juhatusse Jari Pärgma, eesti viipekeeletõlgi eriala teise kursuse tudeng. Täpsemalt pürgis ta aseesimehe kohale esindatuse ja organisatsioonikultuuri valdkonnas. Pärgma oli ainuke TÜÜE juhatuse kandidaat.

«Tegin pakkumise, kas ta leiab kohe 30 000 eurot tõlketeenuseks või käib välja teised suhtlemiskanalid, mille kaudu me ei peaks seda rahasummat kulutama,» viitas üliõpilasesindaja Taavi Vanaveski oma öeldule päev varem toimunud juhatuse kandidatuuri esitamise debatil. Nimelt esitas Vanaveski arutelul kiirkorras tehtud arvutused piltlikustamaks viipekeeletõlgi teenuse kulu juhul, kui TÜÜE juhatuse liikmeks saab üliõpilasesindaja, kelle emakeel on eesti viipekeel. «Leian, et sellele rahasummale saaks olla palju paremaid võimalusi,» ütles Vanaveski toona lõpetuseks.

Viipekeelne üliõpilasesindaja

Motivatsioonikirjas kirjutas Pärgma, et soovib panustada esinduse kultuuri parandamisse. «Olen aasta jooksul töötanud üliõpilaskogus ja saanud aru, et inimesed tahavad, et neid kaasataks,» kirjutas ta.

Ometi pakkus ühele üliõpilaskogu liikmele kandidaadi valimisplatvormist enam huvi summa, mis kulub tema vajaduspõhisele teenusele.

Ei saa salata, et mõnevõrra oluliseks võib viipekeeletõlgi teenusega arvestamist pidada küll, sest ühel hetkel tuleks tegeleda küsimusega, kuidas rahastada teenust juhtudel, kui üliõpilaskogu juhatusse kuuluval tudengil läheb seda vaja. Ent kas on juhatuse liikme valimised see olukord, milles vajaliku teenuse ja sellega kaasnevate kulude üle arutleda, kui päevakorras on uue aseesimehe-kandidaadi potentsiaal?

TÜÜE juhatuse esimees Reelika Alunurm ütles, et tõlgi teenuse kulude küsimus tõstatus paratamatult, sest juhatuses toimub pingeline töö iga päev. «TÜÜE enda vahendid on aga piiratud. Seni on meid toetanud ülikool: rektoraat, sotsiaalteaduste valdkond ja haridusteaduste instituut,» ütles Alunurm ja nentis, et toetuse saamisega on tegelenud just see ametikoht, kuhu Pärgma kandideeris. «Esindajad ei tõstatanud seda küsimust kindlasti pahatahtlikult, vaid tegelikust murest,» rõhutas Alunurm.

Küll aga leiab TÜÜE esimees, et pahatahtlikuks muutus asi arutelul, kui Taavi Vanaveski ei jätnud erivajadustega seotud kulude rõhutamist. «Ta nimetas seda privileegiks, kui Jarile kulutataks nii palju raha. See on üksik arvamus,» ütles Alunurm.

Kõike arvesse võttes ei pea mina Vanaveski käsitlust viipekeeletõlgi teenuse kulust säärasel kujul mitte kuidagi õigustatuks. «Erivajadus ei ole asi, millega kandidaadi tugevust või nõrkust hinnata. On häbiväärne, et sellist taktikat kasutati,» nõustus Alunurm TÜÜE juhatuse nimel ja väljendas, et debatil tulnuks keskenduda sisulistele küsimustele ja kandidaadi nägemusele aseesimehe rollis.

Oma sõnavõtte hiljem kommenteerides leidis Taavi Vanaveski, et üliõpilasesindajad ei ole suutnud luua üliõpilastele piisavat tugisüsteemi. «TÜÜE juhatuse kandidatuuri arutelu ja TÜÜE üldkogu koosolek olid kahetsusväärsed, kuna peegeldasid toorest organisatsioonikultuuri,» ütles ta.

Kohelgem kõiki võrdselt

Pärast Vanaveski sõnavõttu üldkogu koosolekul luges Laura Zirel ette meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilaskogu (MVÜK) ühispöördumise, kus avaldati Jari Pärgmale austust, tema julgust ja positiivsust peeti eeskujuks. Samuti rõhutati pöördumises, et Taavi Vanaveski sõnavõtust võis jääda vale mulje, justkui esindanuks too MVÜK-i ja meditsiiniteaduste valdkonna tudengeid. Zirel lõpetas mõttega, et mitte ühtegi TÜ tudengit ei tohi diskrimineerida tema puude alusel. «Tudengiesindaja, kes säärast inimlikku normi eirab, ei peaks tudengeid esindama,» lausus Zirel.

Sõnavõtule vastates täpsustas Vanaveski, et tema eesmärk ei olnud kedagi halvustada, ja ta rõhutas, et tõlketeenuse kulu on miski, millega tuleb arvestada. «Aga mida on teinud meie meditsiinivaldkond selle nimel, et need asjad oleksid paremini? Mida oleme meie teinud, et teha seda paremaks?» jätkas Vanaveski.

Siin minu kannatus katkes. Üliõpilasesindaja läks üle piiri, tema enda valdkonna üliõpilaskogu liikmed tegid tolle käitumist tauniva pöördumise ja pärast seda söandas ta ikkagi veel vihjata teemale, mille säärane käsitlus võiks põhjustada kultuuridevahelist kokkupõrget?

Olen üllatunud, et Tartu ülikooli pea 13 000 tudengit esindava kaadri seas on inimesi, kelle mõttelaad ja esitatud argumendid on säärased, mida täheldasin kõnealusel arutelul ja TÜÜE volikogu üldkoosolekul. Mind teeb pahaseks, et mind esindavate inimeste seas on selliseid, kes peaksid justkui esindama minu arvamust, ent johtuvad hoopis oma isiklikust kitsarinnalisest arvamusest.

Selles olukorras on pisimgi vihje kuulmisimplantaadile kui viipekeeletõlgi võimalikule alternatiivile ülim piiride ületamine mistahes positsioonil olevale inimesele.

Siis jõudis kätte juhatuse kandidaadi esinemisjärg. Tõlgi vahendusel kõneles Jari Pärgma oma eelistest viipekeelse inimesena üliõpilasesinduses, oskusest oma puudest olenemata inimesi kuulata ning kommunikatsiooni ja koostöö olulisusest. «Kui tunnete, et ma võtan teilt kurdina midagi ära, siis ärge valige mind. Kui aga tunnete, et saan teile midagi enamat pakkuda, tuues teie hulka uut väärtust, siis palun valige mind,» lõpetas Pärgma kõne.

Selgitades oma kandidatuuri, leiab Pärgma, et on andnud mõtlemisainet sellest, et puue ja keel ei ole takistus. «Takistus on pigem see, kuidas mõtled,» leidis ta. Samas tunnistas Pärgma, et TÜÜE aseesimeheks kandideerimine on seni olnud tema jaoks kõige julmem kogemus.

Ehkki kaasüliõpilasesindajad on julgustanud Pärgmad uuesti kandideerima, on viimane nüüdseks otsuse teinud. «Keskkond, kus ei räägita sinu emakeelt, nõuab mitu korda rohkem pingutamist – seal ei halastata,» tõdes ta ja ütles, et alati tuleb olla valmis selleks, et sinu pädevust, kogemusi ja tausta ei pruugita arvestada. «Vaadatakse ikka, kui kulukas sa oled. Nüüd teadvustan seda rohkem,» lõpetas Pärgma jutu.

10. mail jäi Jari Pärgmal TÜÜE juhatuse liikmeks saamisest üks poolthääl puudu.

Andri Küüts

Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni 3. aasta tudeng

Jaga artiklit