Kaitsmised

Doktoritööd

3. mail kell 10.15 kaitses Hanna Hõrak tehnika ja tehnoloogia erialal doktoritööd «Identification of Key regulators of Stomatal CO2 Signalling via O3-sensitivity» («Õhulõhede CO2 signaaliülekande regulaatorvalkude tuvastamine läbi osoonitundlikkuse»). Kaitsmine toimus Nooruse 1-121. Juhendajad prof Hannes Kollist ja vanemteadur Mikael Johan Brosché, oponent Jean Colcombet (Pariisi-Saclay ülikool, Prantsusmaa).

5. mail kell 10.15 kaitseb Jekaterina Jevtuševskaja geenitehnoloogia erialal doktoritööd «Application of Isothermal Amplification Methods for Detection of Chlamydia Trachomatis Directly from Biological Samples» («Sugulisel teel leviva bakteri Chlamydia trachomatis’e tuvastamine isotermiliste amplifikatsiooni meetodite abil»). Kaitsmine toimub Nooruse 1-121. Juhendajad prof Ülo Langel ja teadur Julia Uusna, oponent Dirk Kuhlmeier (Fraunhoferi akadeemia, Saksamaa).

5. mail kell 14.15 kaitseb Kirsti Jõesalu etnoloogia erialal doktoritööd «Dynamics and Tensions of Remembrance in Post-Soviet Estonia: Late Socialism in the Making» («Mäletamise dünaamika ja pinged nõukogudejärgses mälukultuuris: hilise nõukogude aja tähenduse loomine Eestis»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja dots Ene Kõresaar, oponendid dr Ana Luleva (Bulgaaria teaduste akadeemia, Bulgaaria) ja prof Art Leete.

10. mail kell 10.15 kaitseb Taavi Paal ökosüsteemide tehnoloogia erialal doktoritööd «Immigration Limitation of Forest Plants into Wooded Landscape Corridors» («Metsataimede levimisedukus avamaastike puiskoridorides») TÜ senati saalis. Juhendaja vanemteadur Jaan Liira, oponent prof Lander Baeten (Genti ülikool, Belgia).

15. mail kell 14.15 kaitseb Ülar Allas biomeditsiini tehnoloogia erialal doktoritööd «Ribosome-targeting Antibiotics and Mechanisms of Antibiotic Resistance» («Ribosoomiga seonduvad antibiootikumid ja antibiootikumiresistentsuse mehhanismid»). Kaitsmine toimub Nooruse 1-121. Juhendaja prof Tanel Tenson, oponent prof Klas Udekwu (Stockholmi ülikool, Rootsi).

16. mail kell 16.15 kaitseb Liina Eek usuteaduse erialal doktoritööd «Tänapäeva eestikeelsete õigeusklite katehheesist ja uskumustest». Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja vanemteadur Lea Altnurme, oponendid dr Sebastian Rimestad (Erfurti ülikool, Saksamaa) ja dr Andreas Kalkun (Eesti kirjandusmuuseum).

19. mail kell 14.00 kaitseb Liina Haring neuroteaduste erialal doktoritööd «Cognitive Functioning After First Psychotic Episode» («Esmase psühhoosiepisoodiga patsientide kognitiivne funktsionaalsus»). Kaitsmine toimub Linkbergi auditooriumis (Puusepa 8). Juhendajad dr René Mõttus (Edinburghi ülikool, Šotimaa), prof Aleksandr Žarkovski ja prof Eduard Maron, oponent dr Annamari Tuulio-Henriksson (Helsingi ülikool, Soome).

19. mail kell 14.00 kaitseb Evelyn Aaviksoo arstiteaduse erialal doktoritööd «Sickness Absence in Estonia: Determinants and Influence of the Sick-pay Cut Reform» («Haiguse tõttu töölt puudumine Eestis: mõjurid ja töövõimetuslehtede hüvitamise korra muudatuste efekt»). Kaitsmine toimub Ravila 19-1006. Juhendaja prof Raul-Allan Kiivet, oponent prof Gunnel Hensing (Gothenburgi ülikool, Rootsi).

22. mail kell 10.15 kaitseb Kadri Õunap molekulaarbioloogia erialal doktoritööd «The Williams-Beuren Syndrome Chromosome Region Protein WBSCR22 is a Ribosome Biogenesis Factor» («Williams-Beureni sündroomi kromosoomiregiooni valk WBSCR22 kui ribosoomi biogeneesifaktor»). Kaitsmine toimub Riia 23b-105. Juhendajad prof Ants Kurg ja vanemteadur Reet Kurg, oponent prof Pierre-Emmanuel Gleizes (Toulouse-Paul Sabatier’ ülikool, Prantsusmaa).

22. mail kell 14 kaitseb Alexander Lott õiguse erialal doktoritööd «The Estonian Straits: Exceptions to the Strait Regime of Innocent or Transit Passage» («Eesti väinad: erandid väina rahumeelse või takistamatu läbisõidu õigusraamistikust»). Kaitsmine toimub õigusteaduskonna Tallinna õppehoones Kaarli pst 3-401. Juhendajad prof Lauri Mälksoo, prof Alex G. Oude Elferin ja dr Heiki Lindpere, oponent prof Erik Franckx (Vrije ülikool, Belgia).

22. mail kell 16.15 kaitseb Anna Leontjeva informaatika erialal doktoritööd «Using Generative Models to Combine Static and Sequential Features for Classification» («Generatiivsete mudelite kasutamine staatiliste ja jadatunnuste kombineerimiseks klassifitseerimise eesmärgil»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2-405. Juhendajad prof Marlon Dumas ja prof Jaak Vilo, oponendid dr Jaakko Hollmén (Aalto ülikool, Soome) ja prof Alessandro Sperduti (Padova ülikool, Itaalia).

23. mail kell 14.15 kaitseb Andrus Org eesti kirjanduse erialal doktoritööd «Eesti ulmekirjanduse žanrid ja nende poeetika». Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Arne Merilai, oponendid dr Martin Carayol (Riiklik ida keelte ja kultuuride instituut, Prantsusmaa) ja dr Jaak Tomberg.

Jaga artiklit