Tartu ülikooli sihtasutuse stipendiumid aprillis 2017

Stipendiumid

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium – stipendiumifondi suurus on 13 000 eurot (stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon). Taotleda saavad meditsiiniteaduste (v.a sporditeadused ja füsioteraapia) magistrandid, doktorandid ja teadustööd tegevad arst-residendid, samuti sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö teema on seotud poliitilis-riikliku valdkonnaga. 

Heino Kruse stipendium – 2 stipendiumit à 1500 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste (v.a sporditeadused ja füsioteraapia) kõikide tasemete üliõpilased ja noorteadlased. Stipendiumi eesmärk on toetada nende õppe- ja teadustööd nii Eestis kui välismaal. 

Voldemar Siimoni mälestusfondi stipendium – 5 stipendiumit à 1500 eurot. Kandideerida saavad humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia või eesti ja soomeugri keeleteaduste eriala edukad üliõpilased. Muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud üliõpilased, kes on sündinud ja kasvanud Saaremaal. 

Puhk-Mörneri stipendium – 2 stipendiumit à 1000 eurot. Stipendiumile on oodatud kandideerima TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi ajaloo eriala ja õigusteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö on seotud õigusajalooga. 

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium ­– üks stipendium 1500 eurot. Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium määratakse üliõpilasele, magistrandile või doktorandile Eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva õppe-, teadus- või ühiskondliku tegevuse eest. 

Erich Rannu perekonna stipendium – stipendiumifondi suurus on 8000 eurot (stipendiumite lõpliku arvu ja suuruse otsustab komisjon). Stipendiumile saavad kandideerida majanduserialade kõigi tasemete üliõpilased, samuti arvutiteaduste ja tehnoloogiainstituudi üliõpilased, kelle lisaeriala on majandusteadus. 

Lydia ja Felix Krabi stipendium – 5 stipendiumit à 2000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida loodus- ja täppisteaduste kõikide õppetasemete üliõpilased loodusteaduste erialadelt: bioloogia, ökoloogia, geograafia ja geoloogia.

Heinz Martin Ederma stipendium – 1 stipendium 1000 eurot. Stipendium määratakse ühele Tartu ülikoolis orgaanilist sünteesi õppivale üliõpilasele või sama ala magistrandile või doktorandile eelneva stuudiumi jooksul saavutatud tulemuste eest. 

Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium – 1 stipendium 1500 eurot. Taotleda saavad loodus- ja täppisteaduste 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas, ja sama valdkonna magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse. 

Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium – üks stipendium 2000 eurot. Stipendium määratakse välismaalt Tartu ülikooli või Tartu observatooriumisse teadustööd tegema tulevale doktorandile või teadurile või ühele Tartu ülikooli või Tartu observatooriumi doktorandile või teadurile rahvusvaheliseks koostööks teadustöös. Stipendiumi saaja peab olema doktorant või noor teadlane, kelle teadustöö on seotud astronoomia või kosmosetehnoloogia valdkonnaga. 

Perekond Maimetsa stipendium Eesti muusika- ja teatriakadeemia üliõpilastele – üks stipendium 1280 eurot. Taotlema on oodatud Eesti muusika- ja teatriakadeemia kompositsiooni eriala kõikide tasemete üliõpilased. 

Kehakultuuriteaduskonna stipendium – üks stipendium 500 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kehalise kasvatuse ja spordi ning füsioteraapia õppekaval magistritöö kaitsnud isikud, kelle magistritöö põhjal koostatud teaduspublikatsioon on kaitsmisele järgneva 12 kuu jooksul avaldatud või avaldamiseks vastu võetud rahvusvaheliselt tunnustatud teadusajakirjas, mis vastab Eesti teadusinfosüsteemi publikatsioonide klassifikaatoris tasemele 1.1. Taotluste esitamise tähtaeg on 5. juuni 2017.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2017, kui ei ole märgitud teisiti. Täpsem teave ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tysiht [at] ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn).

Jaga artiklit