TÜ sihtasutuse stipendiumid

Stipendiumid

Edith Reimani stipendium – 1 stipendium 1500 eurot. Stipendiumile on oodatud kandideerima kõigi Eesti avaõiguslike ülikoolide magistritaseme naisüliõpilased, kelle sotsiaal- või humanitaarvaldkonnas tehtav teadustöö on seotud järgmiste väärtustega: demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2017.

Ahti Pae stipendium – 1 stipendium 1000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu ülikoolis põhierialana ajakirjandust, õigusteadust, majandusteadust, riigiteadusi või sotsioloogiat õppivad bakalaureuseõppe üliõpilased alates 3. semestrist. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2017.

Karine ja Martin Koobase stipendium – 4 stipendiumit à 1500 eurot. Stipendiumile on oodatud kandideerima eesti ja soome-ugri keeleteaduse eriala bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2017.

Professor Olevi Kulli mälestusstipendium – 1 stipendium 1000 eurot. Stipendiumile on oodatud kandideerima kõikide Eesti avaõiguslike ülikoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase õppeaasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased. Stipendiumi eest on võimalik rahastada osalemist rahvusvahelistel teadusnõupidamistel ning töötamist välismaa teadusasutuste juures. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2017.

Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendium – üks stipendium 5000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida TÜ üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö on seotud biomeditsiini valdkonnaga.  Stipendiumi eesmärk on toetada biomeditsiinialaseid avaldatud või avaldamiseks esitatud teadustöid. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2017.

Ruth Käbini stipendium – 2 stipendiumit à 1000 eurot. Stipendiumit saavad taotleda TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased õppe- ja teadustöö vahendite muretsemiseks ja üliõpilaste vahetusprogrammide toetuseks teiste riikidega ning Eesti arstiteadusüliõpilaste selts toetusena osalemiseks rahvusvahelistes organisatsioonides. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2017.

Nadia Walteri stipendium – kuni kolm 2000 euro suurust stipendiumit. Taotleda saavad Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja noorteadlased, kelle uurimistöö teema on närvihaigused, eriti neurodegeneratiivsed haigused. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2017.

Perekond von Tschishevsky mälestusfond – kuni viis 1000 euro suurust stipendiumit. Stipendium on mõeldud Tartu ülikooli Pärnu kolledži edukate üliõpilaste toetamiseks nende õppe- ja teadustöös nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu ülikooli Pärnu kolledži kõikide erialade Eesti kodakondsusega üliõpilased alates 3. semestrist.Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2017. 

Elektroonilised taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. aprilliks 2017. aastal Tartu ülikooli sihtasutusele.

Kuni 6. märtsini saab esitada taotlusi ka terminoloogiaprogrammi stipendiumitele.

Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium – ühe stipendiumi suurus on minimaalselt 500 eurot. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon. Taotleda saavad kõikide viimase kahe aasta jooksul Eestis kaitstud võõrkeelsete doktoriväitekirjade autorid. Stipendiumit rahastatakse eestikeelse terminoloogia toetamise programmi vahenditest. Taotluste esitamise tähtaeg on 6. märts 2017.

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium – ühe stipendiumi suurus on minimaalselt 500 eurot. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon. Taotleda saavad kõigi Eesti avaõiguslike kõrgkoolide üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad, kelle õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja selle arendamisega või kes arendavad eesti terminoloogiat oma mis tahes eriala doktoritöö osana. Stipendiumit rahastatakse eestikeelse terminoloogia toetamise programmi vahenditest. Taotluste esitamise tähtaeg on 6. märts 2017.

Täpsem teave ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn). 

Jaga artiklit