Kaitsmised

Doktoritööd

2. märtsil kell 14.15 kaitses Age Poom inimgeograafia erialal doktoritööd «Spatial Aspects of the Environmental Load of Consumption and Mobility» («Tarbimisest ja mobiilsusest tuleneva keskkonnakoormuse ruumilised aspektid»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendajad prof Rein Ahas ja PhD Kati Orru, oponent dots Tuuli Toivonen (Helsingi ülikool, Soome). 

6. märtsil kell 13 kaitseb Georgi Nellis arstiteaduse erialal doktoritööd «The Use of Excipients in Medicines Administered to Neonates in Europe» («Abiainete kasutamine vastsündinutele manustatavates ravimites Euroopas»). Kaitsmine toimub Ravila 19-1006. Juhendajad prof Irja Lutsar ja dots Tuuli Metsvaht, oponent dr Catherine Tuleu (Londoni ülikool, Suurbritannia).

14. märtsil kell 15 kaitseb Pelle Jakovits informaatika erialal doktoritööd «Adapting Scientific Computing Algorithms to Distributed Computing Frameworks» («Teadusarvutuste algoritmide taandamine hajusarvutuse raamistikele»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2-405. Juhendaja dots Satish Srirama, oponendid dr Paolo Trunfio (Calabria ülikool, Itaalia) ja dr Vladimir Vlassov (Kuninglik tehnikainstituut, Rootsi).

16. märtsil kell 14.15 kaitseb Ero Liivik sotsioloogia erialal doktoritööd «Otsedemokraatia Eestis: õigussotsioloogilisi aspekte». Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja dots Henn Käärik, oponent prof Ain Haas (Indiana ülikool, USA).

17. märtsil kell 10.15 kaitseb Liina Jakobson keemia erialal doktoritööd «The Roles of Abscisic Acid, CO2, and Cuticle in the Regulation of Plant Transpiration» («Abstsiishappe, CO2 ning kutiikula roll taime transpiratsiooni regulatsioonis»). Kaitsmine toimub Nooruse 1-121. Juhendajad prof Hannes Kollist ja vanemteadur Mikael Johan Brosché, oponent prof Julie Elizabeth Gray (Sheffieldi ülikool, Suurbritannia). 

24. märtsil kell 10.15 kaitseb Mihhail Kurašin geenitehnoloogia erialal doktoritööd «Processivity of Cellulases and Chitinases» («Tsellulaaside ja kitinaaside protsessiivsus»). Kaitsmine toimub Riia 23b-105. Juhendaja vanemteadur Priit Väljamäe, oponent dots Jerry Ståhlberg (Rootsi põllumajandusteaduste ülikool, Rootsi).

Jaga artiklit