Kaitsmised

Doktoritööd

19. jaanuaril kell 13.15 kaitses Silver Sepp keemia erialal doktoritööd «Influence of Porosity of the Carbide-Derived Carbon on the Properties of the Composite Electrocatalysts and Characteristics of Polymer Electrolyte Fuel Cells» («Karbiididest valmistatud süsinikkandjate poorsuse mõju komposiitkatalüsaatorite omadustele madaltemperatuurses kütuseelemendis»). Kaitsmine toimus Ravila 14a-1021. Juhendajad prof Enn Lust ja dr Jaak Nerut, oponent prof Pawel J. Kulesza (Varssavi ülikool, Poola). 

19. jaanuaril kell 16.15 kaitses Algo Rämmer ajaloo erialal doktoritööd «Intellectuals and Baltic Cultural Collaboration in 1920’s–1930’s» («Haritlased ja Balti kultuurikoostöö 1920.–1930. aastatel»). Kaitsmine toimus TÜ senati saalis. Juhendaja prof Eero Medijainen, oponent dots Marko Lehti (Tampere rahu-uuringute instituut, Soome). 

25. jaanuaril kell 14.15 kaitses Fred Valk füüsika erialal doktoritööd «Nitrogen Emission Spectrum as a Measure of Electric Field Strength in Low-Temperature Gas Discharges» («Elektrivälja tugevuse määramine gaaslahendusplasmas lämmastiku kiirgus­spektri kaudu»). Kaitsmine toimus W. Ostwaldi 1-B103. Juhendajad vanemteadur Märt Aints ja vanemteadur Peeter Paris, oponent dr Ronny Brandenburg (Leibnizi ülikool, Saksamaa). 

27. jaanuaril kell 14 kaitses Liidia Kiisk arstiteaduse erialal doktoritööd «Long-term Nutritional Study: Anthropometrical and Clinico-Laboratory Assessments in Renal Replacement Therapy Patients After Intensive Nutritional Counselling» («Pikaajaline toitumise uuring: antropomeetriliste ja kliinilis-laboratoorsete näitajate hindamine neeruasendusravi patsientidel intensiivse toitumisalase nõustamise järgselt»). Kaitsmine toimus Ravila 19-1006. Juhendaja dots Helje Kaarma ja prof Mai Rosenberg, oponent prof Inga Arūnė Bumblytė (Leedu terviseteaduste ülikool, Leedu).

27. jaanuaril kell 15.15 kaitses Manoop Chenchiliyan füüsika erialal doktoritööd «Nano-Structural Constraints for the Picosecond Excitation Energy Migration and Trapping in Photosynthetic Membranes of Bacteria» («Ergastusenergia pikosekundilise migratsiooni ja lõksustamise nanostruktuursed piirangud bakterite fotosünteetilistes membraanides»). Kaitsmine toimus W. Otswaldi 1-B106. Juhendaja prof Arvi Freiberg, oponent dr Esa Tyystjärvi (Turu ülikool, Soome).

1. veebruaril kell 10.15 kaitses Richard Meitern loomaökoloogia erialal doktoritööd «Redox Physiology of Wild Birds: Validation and Application of Techniques for Detecting Oxidative Stress» («Oksüdatiivse stressi mõõtmismeetodite valideerimine ja rakendamine vabalt elavate lindude redoksfüsioloogia kirjeldamisel»). Kaitsmine toimus Vanemuise 46-301. Juhendaja prof Peeter Hõrak, oponent prof John R. Speakman (Aberdeeni ülikool, Šotimaa, Hiina teaduste akadeemia, Hiina).

15. veebruaril kell 16 kaitseb Ryhor Nizhikau politoloogia erialal doktoritööd «Externally Induced Institutional Change in the EU’s Eastern Neighbourhood: Migration and Environment Reforms in Ukraine and Moldova in 2010–2015» («Väljastpoolt soodustatud muutus Euroopa Liidu idanaabruses: migratsiooni- ja keskkonnakaitsealased reformid Ukrainas ja Moldovas 2010–2015»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Viacheslav Morozov, oponent dr Antoaneta Dimitrova (Leideni ülikool, Holland).

17. veebruaril kell 14.15 kaitseb Prastudy Mungkas Fauzi informaatika erialal doktoritööd «Efficient Non-Interactive Zero-Knowledge Protocols in the CRS Model» («Efektiivsed mitteinteraktiivsed nullteadmusprotokollid referentssõne mudelis»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2-405. Juhendaja Helger Lipmaa, oponendid dr Ivan Visconti (Salerno ülikool, Itaalia) ja dr Carla Ràfols Salvador (Pompeu Fabra ülikool, Hispaania).

17. veebruaril kell 16.15 kaitseb Margit Aun keskkonnatehnoloogia erialal doktoritööd «Dependence of UV Radiation on Climate Factors. Reconstruction of UV Doses in Estonia for Past Years» («Ultraviolettkiirguse sõltuvus kliimateguritest. Eesti varasemate UV-kiirguse dooside arvutamine»). Kaitsmine toimub W. Ostwaldi 1-B103. Juhendajad dr Kalju Eerme ja dr Hanno Ohvril, oponendid dr Kaisa Lakkala (Soome meteoroloogia instituut, Soome) ja dr Enn Kaup (Tallinna tehnikaülikool).

21. veebruaril kell 14.15 kaitseb Piia Taremaa eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal doktoritööd «Attention Meets Language: a Corpus Study on the Expression of Motion in Estonian» («Tähelepanu ja keel. Korpusuurimus liikumise väljendamisest eesti keeles»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Renate Pajusalu ja dots Ilona Tragel, oponent dr Anetta Kopecka (Lyoni ülikool, Prantsusmaa).

21. veebruaril kell 16.15 kaitseb Lauri Juhan Liivamägi astrofüüsika erialal doktoritööd «Properties and Spatial Distribution of Galaxy Superclusters» («Galaktikate superparvede omadused ja ruumjaotus»). Kaitsmine toimub W. Otswaldi 1-B103. Juhendaja dr Enn Saar, oponendid dr Andi Hektor (KBFI) ja dr Maciei Bilicki (Leideni ülikool, Holland).

Jaga artiklit