Vahur Kraft
FOTO: Andres Tennus

Hea lugeja!

Erinumber

Mul on väga hea meel võimaluse üle jagada UT lugejatega Tartu ülikooli nõukogu eelmise koosseisu liikmete mõtteid ülikoolist ja selle juhtimisest ning nõukogu panusest mõlema toimimisse. 

Käesolevas erinumbris on ära trükitud nõukogu liikmete tagasi- ja ettevaatavad kaastööd. Tagasi vaadates hindasime uuendatud juhtimismudeli toimima hakkamist nõukogu, senati ja rektori (rektoraadi) kolmikjuhtimisel; tulevikuvaade sisaldab uuele nõukogu koosseisule kaasa pandud soovitusi ja tähelepanekuid. Tekstid sündisid Kersti Kaljulaidi õhutusel ja esiti oli nende kirjapanemise eesmärk teha kokkuvõte meie koosseisu isekeskis tehtud tööst ning anda soovitusi uuele nõukogule. Neid eri- ja isikupäraseid lugusid läbi vaadates tekkis aga soov neid ka ülejäänud ülikooliga jagada. Olgu see siis ühtlasi meie eneseparandustöö ja vastus kriitikuile, kes on viidanud nõukogu töö vähesele nähtavusele.

Möödunud viie aasta jooksul kogunes nõukogu istungiteks kokku kolm korda semestris, neile lisandusid ühisistungid senatiga ja aru­­t­e­lu­­­seminarid. Viie aastaga tehti ära palju sisulist tööd. Nõukogu ei piirdunud oma aruteludes ainult seadusest ja põhikirjast tuleneva kohustusliku repertuaariga (eelarve, arengukava, kinnisvara), me püüdsime oma päevakorda lisada ka akadeemilise sisuga arutelusid. Tegime seda nii enese harimiseks kui ka selleks, et väljastpoolt tulija pilk võimaldaks osutada teistsugustele lahendustele. Neist aruteludest sündis mitmeid asjakohaseid uuendusi, nagu näiteks õppekavade kvaliteedipõhine arendustoetus, finantsiline tööriistakast rektorile arengukava elluviimiseks, ettevõtlussuhete proovi­uuringud õigus- ja majandusteaduskonnas. 

Nõustun rektor Volli Kalmu hinnanguga, et uus rakendatud juhtimismudel – eelkõige tööjaotus senati, nõukogu ja rektoraadi vahel – ei ole päris lõplikult välja kujunenud. Aga just selle tasakaalu otsimisega saab uus nõukogu peatselt jätkata. Soovin ametist lahkunud nõukogu koosseisu poolt uue nõukogu liikmetele rohkelt riigimehelikku tarkust ja auahnust ning ülikooli­perele innukust Eesti ja ülikooli elu paremaks muutmisel!

Päris lõpetuseks olgu esitatud üks lugu. Kolm meest raiusid kive. Esimeselt küsiti: «Mida sa teed?» Too pühkis laubalt higi ja vastas: «Rügan tööd teha.» Siis küsiti teiselt kiviraidurilt: «Millega sina tegeled?» Teine kääris käised üles ja ütles asjalikult: «Teenin raha.» Lõpuks küsiti kolmandalt: «Aga mida sina teed?» Mees istus kivile, vaatas taeva poole ja ütles: «Mina ehitan templit.»

Loodetavasti aitasime ka meie haridus- ja teadustempli ehitamisele kaasa!

 

NB! Kõik erinumbri artiklid leiad vasakul olevast loetelust.

Vahur Kraft

TÜ nõukogu esimees, Sangar AS-i juhatuse esimees

Jaga artiklit