Teated

Teated

Jaanuaris TÜ aulas: 5. jaanuaril kell 11 algab noortefoorum; 19. jaanuaril kell 11 algab õppejõudude konverents «Õppejõult õppejõule 2017: oma õpetamise arendamine»; 20. jaanuaril kell 19 toimub Tartu ülikooli kammerkoori kontsert, kus dirigendiks on Lodewijk van der Reega; 26. jaanuaril kell 12.30 toimub 9. klasside avatude uste päeva avaloeng.

Pensionäride ühingus Vitae: 2. jaanuaril kell 15 käsitööring; 3. jaanuaril kell 13 lauluklubi; 5. jaanuaril kell 13 arstide klubi; 11.jaanuaril kell 14 loeng eakate hammaste tervishoiust; 17. jaanuaril kell 13 lauluklubi; 19. jaanuaril kell 11 kirjandusklubi; 23. jaanuaril kell 15 põltsamaalaste klubi; 24. jaanuaril kell 11 elulooring; 26. jaanuaril kell 15 keemikute klubi.

Õpetatud Eesti seltsi ettekandekoosolek: 11. jaanuaril esineb Liisi Esse ettekandega «Eesti sõdurid Esimeses maailmasõjas: sõjakogemus ja selle sõjajärgne tähendus». 25. jaanuaril toimub aastakoosolek, kus ettekande peab juhatuse esimees Marju Luts-Sootak teemal «Keskaegsest lääniõigusest Eesti Vabariigi poliitiliseks tsemendiks: jagatud omandi karjäärist Eesti õigusajaloos». ÕES-i ettekandekoosolekud toimuvad Lossi 3-406 algusega kell 16.15.

10. jaanuaril toimub Dorpati konverentsikeskuses Eesti osalusel ehitavate suurte rahvusvaheliste infrastruktuuriobjektide teabepäev, milles raames esinevad erinevate suurte teaduste infrastruktuuride – CERN+, ESSource II, Max IV ja Namur+ esindajad. Tutvustatakse nimetatud objekte, Eesti teadlaste osalust nendes projektides, koostöövõimalusi käivate projektide raames ja tuuakse näiteid juba edukatest ühisettevõtmistest. Osalema on oodatud kõik teadlased ja teadushuvilised.

5. jaanuarist kuni 19. veebruarini toimuvad talveülikooli kursused, kus saab omandada uusi ja kasulikke teadmisi. Enam kui 20 täiedusõppekursust toimuvad Tartus, Tallinnas, Pärnus, Viljandis ja Narvas. Kursusi pakutakse ettevõtjatele, juhtidele, spetsialistidele, õpetajatele ning kõigile teistele huvilistele. Talveülikooli programmi on koondatud lai valik päevakajalisi koolitusteemasid argikultuurist, religioonist, veebisuhtlusest, reklaammaterjalide kujundamisest, õigusest, eneseväljendusest, depressioonist jpm.

 

Jaga artiklit