Kaitsmised

Doktoritööd

3. jaanuaril kell 16.15 kaitseb Siim Orasmaa informaatika erialal doktoritööd «Explorations of the Problem of Broad-coverage and General Domain Event Analysis: The Estonian Experience» («Eesti keele üldvaldkonna tekstide laia kattuvusega automaatne sündmusanalüüs»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2-405. Juhendaja vanemteadur Heiki-Jaan Kaalep, oponendid teadur Agata Savary (François-Rabelais ülikool, Prantsusmaa), vanemekspert Uuno Vallner.

4. jaanuaril kell 12.15 kaitseb Reet Hiiemäe folkloristika erialal doktoritööd «Folkloor kui mentaalse enesekaitse vahend: usundilise pärimuse pragmaatikast». Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Ülo Valk, oponendid dr Piret Paar (Hospiits DaSein), dr Merili Metsvahi.

5. jaanuaril kell 16.15 kaitseb Tarvo Kärberg ajaloo erialal doktoritööd «Digital Preservation of Knowledge – a Theoretical-practical Research at the National Archives of Estonia» («Teadmiste digitaalne arhiveerimine – teoreetilis-praktiline uurimistöö Rahvusarhiivi näitel»). Kaitsmine toimub TÜ senati saal. Juhendaja prof Aadu Must, oponent dr Anssi Jääskeläinen (Mikkeli rakendusteaduste ülikool, Soome).

20. jaanuaril kell 10.15 kaitseb Kaie Lokk molekulaardiagnostika erialal doktoritööd «Comparative Genome-wide DNA Methylation Studies of Healthy Human Tissues and Non-small Cell Lung Cancer Tissue» («Inimese tervete kudede ja mitteväikerakulise kopsuvähi võrdlevad ülegenoomsed DNA metülatsiooni uuringud»). Kaitsmine toimub Riia 23b-105. Juhendajad Neeme Tõnisson, Lili Azin Milani, oponent prof Stephan Beck (Londoni ülikooli kolledž, Suurbritannia).

27. jaanuaril kell 12 kaitseb Arsi Pavelt õiguse erialal doktoritööd «Kahju hüvitamise nõue täitmise asemel ostja õiguste näitel». Kaitsmine toimub Kaarli pst. 3-401, Tallinn. Juhendaja prof Karin Sein, oponent prof Martin Schmidt-Kessel (Bayreuthi ülikool, Saksamaa) ja dr Villu Kõve.

Jaga artiklit