Urmas Varblane – 55

Juubel

20. juulil sai 55-aastaseks majandusteaduskonna üks keskne tugisammas, rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane.

Urmase kolleegid ja tudengid tunnevad teda kui äärmiselt lahket, avatud, laia silmaringiga, ettevõtlikku, tegusat, nooruslikku ja toetavat inimest. Oma mõtete ja eeskujuga on ta suutnud aastate jooksul innustada ja motiveerida mitme põlvkonna tudengeid, majandusteadlasi ja teisi Eesti elu edendajaid.

Tema algatusvõime ja järjekindluseta oleks nii mõndagi jäänud nii teaduskonnas kui Eestis üldisemalt sündimata. Urmas on olnud keskne teerajaja välismajanduse ja innovatsiooni valdkonna õppe- ja uurimistöö ülesehitamisel ja arendamisel Eestis. Urmas ei tegutse üksi, vaid tema tegemisi iseloomustab kuldaväärt oskus luua koostöövõrgustikke ja hoida neis üleval meeskonnatöö vaimu.

Urmas sündis 20. juulil 1961. aastal Mõisakülas. Ta lõpetas 1984. aastal TÜ majandusküberneetika eriala (cum laude) ja kaitses 1989. aastal Moskva riiklikus ülikoolis majandusteaduste kandidaadi kraadi. Urmas on TÜ majandusteaduskonnas töötanud alates 1984. aastast, sellest viimased 15 aastat rahvusvahelise ettevõtluse professorina ning alates 2014. aastast panustab ta ülikooli arengusse ka TÜ senati liikmena. Tema juhendamisel on kaitstud 10 doktori- ning 80 magistritööd.

Viimastel aastatel on ta muuhulgas seisnud tugevalt sotsiaalteaduste erialadevaheliste uuringute ja koostöö arendamise eest ning vedanud eest algatusi, et tõsta Eestis teadlikkust Aasia riikide majandusest. Ta juhib majandusteaduskonna institutsionaalset uurimisprojekti «Struktuurimuutused tootlikkuse kasvu tegurina siirdemajandustes». 2009. aastast panustab Urmas nõukogu liikmena oma rikkaliku teadmiste ja kogemuste pagasiga Eesti Panga kui ühe tähtsaima majandusanalüüsi keskuse arendamisse. Seega, Urmase puhul kehtib kindlasti ütlus, et «kes palju teeb, see palju jõuab».

Urmas on üks tunnustatumaid majandusasjatundjaid Eestis. Tema mitmekülgset panust ühiskonda on ka väärikalt hinnatud. Alates 2009. aastast on ta Eesti teaduste akadeemia akadeemik ning humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakonna juhataja. Ta on saanud Eesti Vabariigi teaduspreemia sotsiaalteadustes, Raefondi preemia ning Valgetähe III klassi teenetemärgi.  

Urmas on oma eduka teadlaskarjääri jooksul avaldanud kokku üle 280 publikatsiooni. Tema põhilised uurimisteemad hõlmavad otseste välisinvesteeringute rolli majanduse ümberstruktureerimisel, riiklike ja sektoraalsete innovatsioonisüsteemide arengut, siirderiikide majanduslikku konvergentsi ja selle tegureid ning rahvusvahelist ettevõtlust. Urmas panustab muuhulgas aktiivselt rahvusvahelise majandusteadlaste assotsiatsiooni European Association of Comparative Economic Studies juhtimisse.

Tema teadustöid ja muid tegemisi iseloomustab läbiva joonena panus Eesti arengusse. Oma töödes käsitleb Urmas rahvusvahelise teaduskirjanduse jaoks keskse tähtsusega küsimusi, kuid seda eriti just meie Eesti majanduse arendamise ja selle parema mõistmise eesmärgil.

Urmases on suurepäraselt ühendatud nii teadlase, õppejõu, eestvedaja kui teadustöö tulemuste praktikutele vahendaja ja majanduspoliitika nõustaja oskused. Urmas on menukamaid õppejõude majandusteaduskonnas. Tudengite kommentaarid räägivad enda eest: «oli väga inspireeriv ja ajendas juurde lugema»; «rääkis väga palju sellest, mis tegelikult maailmas toimub ja kuidas asjad tegelikult käivad»; «väga professionaalne õppejõud»; «soovitan Urmas Varblase loengutes kohal käia».

Jõudu ja jaksu edaspidiseks!

Kolleegid majandusteaduskonnast

Jaga artiklit