Kevadine paljunemiseks ette võetav rännak seab teed ületavad kahepaiksed ohtu.
FOTO: Jaanus Remm

Tartu teadlased aitavad säästa kahepaiksete elu

Koostöö

Kevade saabudes võtavad konnad ette retke veekogude suunas, kus nad on harjunud paljunema. Nii võib maanteedel näha massilist konnade rännet, mis aga takistab liiklust ja ohustab konnaliike.

Konnaläbipääsu lahendus. FOTO: Jaanus Remm

reWILD vähendab vastuolu inimetegevuse ja looduse vahel

Tartu ülikooli idufirma reWILD tegeleb loodusväärtuste positsioneerimisega, aidates vähendada vastuolu inimtegevuse ja looduse vahel.

Ettevõte arendab võimalusi keskkonna kavandamiseks ja loodussõbralikuks kinnisvara ning taristu arendus- ja ehitustegevuseks. reWILD-i põhitegevus on asurkondade ruumiline modelleerimine ja kaardistamine.

«Liikide paiknemist ja elupaigaeelistusi tundes on võimalik arvestada nii looduse kui ka inimeste vajadustega ning luua jätkusuutlik ja tasakaalustatud elukeskkond,» ütles reWILD-i tegevjuht Jaanus Remm.

Idufirma ühendab oma tegevuses väliuuringud, andmebaasides leiduva kaasaegse ja ajaloolise teabe ning tänapäevase infotehnoloogia võimalused. See lähenemine võimaldab saada usaldusväärse hinnangu liikide olemasolu, arvukuse ja perspektiivsete muutuste kohta nii ruumis kui ka ajas.

reWILD-i meeskonnal on pikaajaline eluslooduse ja loomastiku-uuringute kogemus. Ettevõte osaleb ka mitmetes loodushoiu ja keskkonna kavandamise programmides.

Tartu ülikooli terioloogia teadur Jaanus Remm tõdeb, et loomade hukkumist aitab vältida see, kui nendega juba tee-ehituse kavandamisjärgus arvestatakse.

Hollandis tehtud uuringud osutavad, et isegi väikestel teedel, kus liigub kuni kümme autot tunnis, võib rände haripunktis hukkuda auto rataste all iga kolmas teele sattunud konn.

Kui aga liikluskoormus on juba 60 või rohkem autot tunnis, saab surma 95% teed ületavatest kahepaiksetest. See võib kaasa tuua asurkondade väljasuremise, kuna enamasti hukkuvad just parimas sigimiseas konnad.

Eestimaa looduse fond korraldab koos partneritega alates 2012. aastast konnade abistamise üritust «Konnad teel(t)», mille abil päästetakse koostöös vabatahtlikega rände ajal teed ületavaid kahepaikseid.

Vabatahtlikud päästavad loomi

Nõnda on igal kevadel säästetud kümnete tuhandete konnade elu. Lisaks sellele soovib valdkonnas lahendusi luua TÜ iduettevõte reWiLD, mille eesmärk on loodusvarasid ja looduskaitselisi väärtusi kaardistada ning keskkonnatõhusaid taristulahendusi arendada.

«Rakendame Tartu ülikooli loodusteadlaste oskusteavet ja teadustöö tulemusi ning koostöös maanteeametiga kaardistame kahepaiksete ehk konnade ja vesilike sigimisrände alad, et töötada välja vajalikud rohetaristu lahendused Tallinn-Tartu maantee uutel neljarealistel lõikudel,» seletas ettevõtte tegevjuht, TÜ terioloogia teadur Jaanus Remm.

Aprillis alustati tööd 16 kilomeetri pikkusel Võõbu–Mäo trassil. Uus teetrass läbib suures ulatuses loodusmaastikku, kus Remmi sõnul asuvad kahepaiksetele väärtuslikud elupaigad. Seega ristub uus maantee metsloomade väljakujunenud rändeteedega.

«Sellistesse kohtadesse nähakse ette meetmed, et tõkestada loomade teele liikumist ning tagada ohutu läbipääs. Kui metsloomadega juba kavandamisjärgus mitte arvestada, võib juhtuda, et valminud suure liikluskoormusega teel hakkavad konnad kevadise sigimisrände ajal massiliselt hukkuma,» ütles Remm.

See on aga teadlase hinnangul mitmel põhjusel soovimatu: esiteks on tegemist üle Euroopa kaitstavate liikidega, teiseks tõstavad teel liikuvad loomad liiklusohtu ning loomade põhjendamatu hukk ei ole kooskõlas levinud väärtushinnangutega.

Tunnelid annavad konnadele abi

Projekt hõlmab kahepaiksete rändeteede kaardistamist ning lahenduse väljatöötamist, et vältida loomade hukkumist arendataval maanteel. Olulised meetmed on spetsiaalsed tunnelid, mille kaudu pääsevad loomad tulevase tee alt läbi, ning tõkked, mis takistavad loomadel teele pääseda ja suunavad nad lähima läbipääsuni. 

Töösse panustavad reWiLD-i ekspertide kõrval ka TÜ zooloogid. Üliõpilased osalevad ettevõttepraktika raames lihtsamate tööülesannete täitmisel, omandades selle käigus uusi oskusi ja ülikoolis õpitu rakendamise kogemuse.

«Praeguse tööjärgu lõpetame juulis. Varem oleme koostöös maanteeametiga koostanud sarnase töö sama maantee Kose-Võõbu lõigule,» märkis Remm.

Samuti on ettevõte andnud oma panuse kavandatavatele Rail Baltic’u ja Haapsalu raudteedele ning Eesti jahikorraldusele ja keskkonnaseirele.

Sven Paulus

ERR Novaatori toimetaja
sven.paulus [at] ut.ee

Jaga artiklit

Märksõnad

loodus