FOTO: BAAS

Konverents Aasia uuringutest

Uudis

TÜ orientalistikakeskus korraldab 7.–9. aprillil Tartus teise Balti Aasia-uuringute konverentsi, tegu on suurima Aasia-uurijate foorumiga, mis seni Eestis peetud.

Ettekannetega esinevad 106 Aasia-uurijat 19 riigist. Eestist on ettekandjaid 38, neist 16 Tartu ülikoolist.

Kolm päeva kestva konverentsi jooksul tehakse ettekandeid 11 temaatilises arutlusringis, seitsmes sektsioonis ning stendiettekannete sektsioonis. Temaatika on üsna lai, ulatudes Vana-Lähis-Ida uuringutest kuni tänapäeva sotsiaalsete kriiside analüüsini.

Konverents algab 7. aprillil kell 10 plenaaristungiga Philosophicumi ringauditooriumis (Jakobi 2–226). Ettekandega esineb Vilniuse ülikooli orientalistikakeskuse professor ja kauaaegne juhataja indoloog Audrius Beinorius. 8. aprillil astuvad samas plenaarettekannetega üles nimekad Lähis-Ida uurijad Austriast: Gebhard J. Selz Viini ülikoolist ja Robert Rollinger Innsbrucki ülikoolist.

Kõik paneelid ja sektsioonid toimuvad humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna õppehoonetes Jakobi 2, Ülikooli 16 ja Lossi 3 ning peahoone auditooriumides. Konverentsi korraldab Balti Aasia uuringute ühenduse 2014–2016 eesistujaasutus TÜ orientalistikakeskus koostöös humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnaga.

Konverentsi eesmärk on kokku tuua uurijad Baltikumist ja mujalt, et esitleda oma uurimisvaldkondi ning arutleda erinevatel Aasia, Lähis-Ida ja Aafrika kultuure ja ühiskondi puudutavatel teemadel.

The Baltic Alliance for Asian Studies (BAAS) koondab enda alla Baltikumi ülikoolide osakonnad, mis tegevad Aasia, Lähis-Ida ja Aafrika suunalise hariduse ja teadusega. Praegu on liidul viis liiget: Tartu ülikooli orientalistikakeskus, Tallinna ülikooli Aasia uuringute osakond, Läti ülikooli Aasia uuringute osakond, Vilniuse ülikooli orientalistikakeskus, ja Vytautas Magnuse ülikool.

Esimene BAAS-i konverents toimus 2014. aasta aprillis Vilniuse ülikoolis. Konverentsid toimuvad üle kahe aasta rotatsiooni korras eri ülikoolides. Järgmise konverentsi korraldav asutus on konverentside vahelisel ajal ühtlasi ka BAAS-i eesistuja. Tartu konverentsi ajal toimuval BAAS-i nõukogu koosolekul valitakse järgmise konverentsi korraldaja ja ühenduse eesistujaasutus järgmiseks kaheks aastaks.

Rohkem teavet leiab BAAS konverentsi kodulehelt.

Jaga artiklit

Märksõnad

Aasia