Järjestatud algebralistest struktuuridest

Inauguratsioon

13. aprillil kell 16.15 ülikooli peab peahoone aulas inauguratsiooniloengu TÜ algebra professor Valdis Laan.


Valdis Laan (FOTO: Andres Tennus)

Järjestatud algebraline struktuur koosneb hulgast, sellel hulgal defineeritud tehtest või tehetest ning sellel hulgal vaadeldavast järjestusseosest. Järjestusseos peab olema kooskõlas vaadeldava struktuuri kõigi tehetega. Üldiselt võib samal algebralisel struktuuril vaadelda palju erinevaid kooskõlalisi järjestusi. Seega on järjestatud algebralisi struktuure mingis mõttes rohkem kui harilikke algebralisi struktuure ning nende teooria on selle võrra rikkam.

Järjestatud algebraliste struktuuride morfismideks loetakse harilikult järjestust ja tehteid säilitavaid kujutusi. Inauguratsiooniloengus näitame, et kui lõdvendada tehete säilitamise nõuet, siis võivad sellel olla huvitavad tagajärjed järjestatud algebraliste struktuuride kategoorsetele omadustele. Loengus näidatakse seda lihtsuse mõttes järjestatud poolrühmade injektiivsuse näite varal.

Valdis Laan lõpetas Tartu ülikooli matemaatikateaduskonna 1995. aastal. 1999. aastal kaitses ta Tartu ülikoolis filosoofiadoktori kraadi matemaatika erialal. Ta on töötanud Tartu ülikoolis lektorina (1997–2004), vanemteadurina (2004–2015) ning alates 1. jaanuarist 2016. aastal algebra professorina.

Valdis Laane uurimistöö on olnud seotud algebraga. Teda on huvitanud polügoonid üle monoidide, poolrühmad, kategooriad ja järjestatud algebralised struktuurid. Viimaste aastate üks põhiteemasid on olnud Morita teooria erinevat tüüpi struktuuride jaoks (poolrühmad, järjestatud monoidid, kategooriad).

Jaga artiklit

Märksõnad

matemaatika