Mati Erelt – 75

Juubel

Tähtpäevade reas, naistepäeva ja emakeelepäeva vahel, 12. märtsil on sünnipäev eesti ja üldkeeleteaduse instituudi emeriitprofessoril Mati Ereltil.

Ses rõõmsas reas ei märkagi, kuidas aeg möödub, ja – parafraseerides üht head kolleegi – järjest nooremad ja nooremad saavad 75. Peab tunnistama, et ajahammas ei taha Mati peale hakata: tema on ikka ta ise, sama nägu ja tegu, mis kümme või kakskümmend aastat tagasi, teravapilguline ja viljakas keeleteadlane, ühtaegu nõudlik ja mõistev kolleeg.

Mati jõudis Tartu ülikooli filoloogiat õppima murrangulistel 1960. aastatel, kui noore innustava õppejõu Huno Rätsepa ümber kujunes moodsa keeleteaduse uurimisrühm GGG. Siit saadud pagasiga läks ta tööle Keele ja kirjanduse instituuti, kaitses kandidaaditöö ja lülitus teadusliku grammatika koostamise eeltöödesse. Pärast doktoritöö kaitsmist sai Matist grammatikasektori juhataja, kes pani grammatika koostamise kindlakäeliselt käima. Mati juhtimisel valminud «Eesti keele grammatika» (1993, 1995) on siiani kasutusel peamise eesti keele struktuuri ülevaateteosena.

Aga mis on uurimine ilma õpetamiseta, ehk docendo discimus... Järgnes töö professorina Tallinna pedagoogilises instituudis, Helsingi ülikoolis ja alates 1995. aastast Tartu ülikoolis. Üleminekuaja kitsikusest ülesaamisel ja akadeemilise elu korraldamisel oli oluline roll Mati majanduslikul mõtlemisel ja korraldajavaimul. Asutati töörühmi, anti välja õppetooli uurimuste sarja. Mati tegutses tulemuslikult ka teaduskorralduses. Emakeele seltsi esimehena lõi Mati seltsi tegevuse elavalt käima. Taaselustati seltsi aastaraamatu väljaandmine; seda toimetab Mati ka praegu. Mati algatatud on ka menukas keeleajakiri Oma Keel.

2006. aastast alates on Mati emeriitprofessor ja vanemteadur. Süntaksi tervikkäsitlus, mille algataja, toimetaja ja enamiku osade autor Mati on olnud, ilmub sarjas «Eesti keele varamu». Järgneb töö uue eesti keele grammatika süntaksiosaga. Koos ise ajakavas püsiva ja seda teisteltki nõudva Matiga saab tehtud nii üks kui ka teine.

Soovime oma heale kolleegile ikka rõõmsat meelt ja töölusti, rõõmu lastelastest ja põnevate paikade avastamisest!

Kolleegid eesti ja üldkeeleteaduse instituudist

Jaga artiklit