MTÜ Juri Lotmani fondi stipendiumikonkurss

Stipendiumid

Juri Lotmani stipendium

MTÜ Juri Lotmani fond kuulutab välja stipendiumikonkursi Tartu ülikooli magistrantidele ja doktorantidele, kes oma uurimistöös jätkavad Juri Lotmani ja tema koolkonna traditsioone filoloogias ja semiootikas.

2016. aastal antakse välja kaks stipendiumi à 500 eurot vene filoloogia ning semiootika ja kultuuriteooria eriala magistrandile või doktorandile. Stipendiaatide nimed tehakse teatavaks Juri Lotmani sünnipäeval 28. veebruaril 2016. aastal.

Stipendiumi taotlemiseks võib esitada algupäraseid trükis ilmunud või trükki antud uurimistöid: teaduslikke artikleid või artikliseeriaid, kaitstud bakalaureuse- või magistritöid ja spetsiaalselt stipendiumikonkursi jaoks kirjutatud töid, mis on valminud viimase kahe aasta jooksul (esitamise kuupäev kaasa arvatud). Konkursitööde temaatika ei ole piiratud. Esitatud tööd võivad olla eesti, vene või inglise keeles ning peavad olema varustatud teiskeelse kokkuvõttega.

Konkursitööd palume esitada ühes eksemplaris paberkandjal ja elektrooniliselt 11. jaanuariks 2016 TÜ vene kirjanduse õppetooli aadressil Lossi 3-225 (filoloogiaalased tööd) või semiootika osakonda Jakobi 2-317 (semiootikaalased tööd).

Stipendiumi taotlejal tuleb konkursitööle lisaks esitada akadeemiline CV, teadusliku juhendaja soovitus ning akadeemiline õiend jooksvate õppetulemuste kohta (esimese aasta magistrantidel ja doktorantidel vastavalt bakalaureuse- või magistridiplomi akadeemilise õiendi koopia).

Täpsem teave stipendiumi taotlemiseks: Milvi Kaber, maailma keelte ja kultuuride kolledž, tel 737 5228, milvi.kaber [at] ut.ee; Ulvi Urm, filosoofia ja semiootika instituut, tel 737 5933, ulvi.urm [at] ut.ee.

Jaga artiklit