TÜ sihtasutuse stipendiumikonkurss

Stipendiumid

Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium – I stipendium 12 000 eurot.
Ernst Jaaksoni mälestusfondi eesmärk on toetada välismaal kraadiõpinguid või teadusuuringuid jätkavaid doktorante, teadureid ja õppejõude. Stipendiumi saaja peab olema Tartu ülikooli doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane TÜ teadur või õppejõud ja tema uurimistöö peab kuuluma teaduskondade poolt sihtasutusele esitatud prioriteetsesse teadusvaldkonda.

Taotlused tuleb esitada hiljemalt 1. veebruariks 2016 Tartu ülikooli sihtasutusele. Täpsem teave stipendiumi taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tysiht [at] ut.ee, tel 737 5852 või 5657 1221 (Katrin Pärn).

Jaga artiklit