Teated

Teated

Novembris TÜ aulas: 6. novembril kell 19 algab kontsert «Unustatud laulud», kus esinevad RAM, segakoor ja TÜ akadeemiline naiskoor; 8. novembril kell 16 esineb valgel klaveril Peeter Laul; 9. novembril kell 14.15 algab TÜ Euroopa kolledži avalik loeng; 10. novembril kell 17 algab Gustav Adolfi päevale ja Tartu ülikooli asutamispäevale pühendatud kontsert; 14. novembril kell 16 algab kooride kontsert «Muusika-aasta suurkujud»; 17. novembril kell 9 algab konverents «Maarjamaa – ajaloo teadmusega eilsest homsesse»; 25. novembril kell 16 Scrippsi uurimisinstituudi professori Tamas Barfai loeng; 27. novembril kell 11 toimub Eesti naha- ja suguhaiguste arstide seltsi 80. aastapäev.

TÜ pensionäride ühingus Vitae: 17. novembril kell 11 elulooring ja kell 13 lauluring; 19. novembril kell 11 kirjandusklubi; 23. novembril kell 16 põltsamaalaste klubi; 26. novembril kell 15 keemikute klubi.

Õpetatud Eesti Seltsi ettekandekoosolekud: 11. novembril esineb Hannes Vallikivi ettekandega «Vabadussõjalaste protsessid Riigikohtus 1934–1936»; 25. novembril esineb Brita Melts ettekandega «Kirjanduse ja geograafia vastastikmõjud. Loomingulised omailmad eesti nüüdisajakirjanduses». ÕES-i koosolekud toimuvad Lossi 3-406 algusega kell 16.15. Täpsem teave: www.ut.ee/OES.

9. novembril kell 14 algab Oeconomikumis majandusteaduskonna vilistlaskonverents. Konverentsil arutletakse teemal «Euroopa Liidu toetusrahad Eesti majanduse arengus: senine roll ja tuleviku perspektiivid». Samuti esitletakse raamatut «Majandusharidus ja -teadus Tartu ülikoolis». Konverentsil esinevad ettekannetega TÜ külalisprofessor Siim Kallas, Eesti pangaliidu juhatuse esimees Robert Kitt ja TÜ professor Urmas Varblane.

18. novembril toimub TÜ tervishoiu instituudi ja TÜ peremeditsiini õppetooli, perearstide seltsi ja sotsiaalministeeriumiga koostöös konverents «Vaktsineerimine ja tõenduspõhine rahvatervishoid». Konverentsil tutvustatakse maailmas olemasolevat tõendust vaktsineerimise mõjust rahvatervisele. Räägitakse vaktsineerimise ohutusest ja antakse ülevaade uutest vaktsiinidest. Samuti räägitakse andmete olulisusest tõenduspõhisel otsustamisel, immuniseerimise infosüsteemide vajalikkusest ja selle rakendamisega seotud arengutest ning vaktsiinide kulutõhususe hindamisest. Konverents algab kell 11 Dorpati konverentsikeskuses.

28. novembril toimub usundi- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate konverents «Omad ja võõrad: ränne, religioon, kool». Konverents käsitleb koolis aktuaalseid teemasid, milles pagulastemaatikaga ristuvad ühiskonna, kultuuri ja religiooniga seotud küsimused. Konverentsil saavad õpetajad ideid, kuidas seda tundlikku teemat koolis käsitleda. Kohtutakse ka inimestega, kes on vahetult Eestis pagulastega kokku puutunud. Konverents algab kell 10.15 TÜ peahoones.

Novembris algab esimene üleeuroopaline teadusfoto võistlus, mis kestab kogu kuu. Igas riigis peetakse osavõistlused, kus kohalik žürii valib välja pildid rahvusvahelisse finaali, kus selguvad üldvõitjad. Võistlus toimub Vikipeedias. Võistlus pakub teadlastele võimalust jagada teavet oma tegemistest ja kirest teaduse vastu läbi visuaalse materjali. Oodatud on fotod nii teaduse tegijatest, uuritavatest objektidest kui ka teaduse tegemise protsessist üldisemalt. Rahvusvahelises võistluses on viis eraldiseisvat kategooriat: inimesed teaduses, mikroskoobipildid, teised meediafailid, pildiseeriad ja üldkategooria. Täpsem teave: https://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:Teadusfoto_2015.

Jaga artiklit

Märksõnad

teated