Mare Koit – 70

Juubel

22. mail saab 70-aastaseks TÜ emeriitprofessor, arvutiteaduste instituudi keeletehnoloogia spetsialist Mare Koit.

Mare lõpetas Tartu ülikooli 1968. aastal kiitusega ja sai matemaatiku diplomi. Sellest alates on ta ülikooliga olnud töösuhtes: esmalt assistent ja vanemõpetaja, siis dotsent. Seejärel oli ta esimene keeletehnoloogia professor Eestis, seega on ta selle kui omaette eriala õpetamise ja arendamise kujundaja. Mare on seda suunda viimased 15 aastat kujundanud koostöös filosoofiateaduskonnas õpetatava arvutilingvistika erialaga ning rohkete keeletehnoloogiaprojektide kaudu teadus- ja arendustöös.

Et mõista, kuidas see tee kulges, tasub ajas natuke tagasi minna. Mare kandidaaditöö juhendaja oli arvutuskeskuse esimene juhataja Ivar Kull, kes suhtles aktiivselt huvilistega ka teistest valdkondadest, kus oli võimalik arvutiga uusi tulemusi saavutada. Üks neist valdkondadest oli keeleteadus. Keele formaalsete mudelite teema paigutus keele mõistmise mudelite teemasse, mis omakorda kuulus tollal Nõukogude Liidus populaarsesse tehisintellekti teemasse. Oma väitekirja kaitseski Mare 1980. aastal Moskvas teaduste akadeemia arvutuskeskuses, mis oli tollal kahtlemata peamine tehisintellekti uurimiskeskus Nõukogude Liidus.

Kui otsustada Mare teaduslike huvide üle ta publikatsioonide põhjal, siis on see lihtsalt sõnastatav: suhtlemine arvutiga loomulikus keeles. Kuid suhtlemine mitte lihtsalt kui andmete vahetamine keelelises vormis, vaid ka kui interaktsioon kahe mingit probleemi lahendava partneri vahel. Sellise suhtluse modelleerimine kuulub tehisintellekti valdkonda. Sellele temaatikale on Mare pühendanud suurema osa viimaste aastate artikleid ja rahvusvaheliste konverentside ettekandeid. Samas rollis on Mare olnud pika karjääri jooksul paljude rahvusvaheliste organisatsioonide liige ja ettevõtmiste osaline.

Mare kolleeg Anne Villems iseloomustab teda järgmiselt: «Nii tagasihoidlikku inimest kui Mare ei olegi rohkem kusagilt leida. Alati arvestab ta esmalt kõigi teiste arvamustega. Sealjuures on ta ise väga kohusetundlik ja – erinevalt paljudest meist – suudab tähtaegadest kinni pidada. Lisaks on tal veel üks omadus, mida paljud vajaksid: ta suudab neile, kel kohustused ja tähtajad alatasa ununema kipuvad, väga delikaatselt neid meelde tuletada.»

Kolleegid arvutiteaduse instituudist ja keeletehnoloogia õppetoolist

Jaga artiklit