Teated

Teated

Mais TÜ aulas: 4. mail kell 19 TÜSO kevadkontsert; 6. mail kell 18 Tartu Karlova kooli koori kontsert; 8. mail kell 18 Hugo Treffneri gümnaasiumi kevadkontsert; 10. mail kell 16 emadepäeva kontsert; 14. mail kell 18 Mart Reiniku kooli muusikapidu; 16. mail kell 17 arstiteaduskonna kokkutulek; 17. mail kell 16 rahvusvahelise filosoofiaolümpiaadi «IPO 2015» lõpetamine; 24. mail kell 12 Tartu I muusikakooli lõpuaktus-kontsert ja kell 17 TTÜ meeskoori kontsert; 31. mail kell 16 Peeter Laulu (Venemaa) kontsert.

TÜ pensionäride ühingus Vitae: 4. mail kell 15 käsitööring; 5. mail kell 11 lauluring; 7. mail kell 13 arstide klubi; 13. mail kell 14–15 ekskursioon Tartu loodusmajas, Lille 10; 14. mail kell 11 kirjandusklubi; 19. mail kell 11 elulooring ja kell 13 lauluring; 20. mail kell 17 kevadpidu; 25. mail kell 15 põltsamaalaste klubi.

Õpetatud Eesti Seltsi ettekandekoosolekud: 6. mail esineb Tõnu Raid ettekandega «Tartu ajaloolistel linnaplaanidel»; 20. mail esineb Tiina Vähi ettekandega «Nõiaprotsessidest Eestis 17. sajandil». ÕES-i koosolekud toimuvad Lossi 3-427 algusega kell 16.15. Täpsem info: www.ut.ee/OES.

11. mail kell 11 toimub Eesti raamatukoguhoidjate ühingu koolituse toimkonna ja TÜ ühiskonnateaduste instituudi ning ERÜ noorteklubiga koostöös traditsiooniks saanud kevadseminar «AK: aktuaalne koolituses», mis on seekord pühendatud noorte töökeskkonda sulandamise temaatikale. Kokkusaamise keskmes on infokorralduse eriala õppijate foobiad seoses tööleasumisega, noorte kohanemine töökeskkonnas ja eri raamatukogutüüpide kogemused noorte töötajate lõimumisel. Seminar toimub Lossi 36-215. Registreeruda tuleb aadressil: ilmar.vaaro [at] ut.ee.

14. ja 15. mail esietendub Tartu uue teatri proovisaalis Tartu üliõpilasteatri lavastus «Pärast kaldkriipsu». Viktor Krasovski näidendil «Olukord 2222/...» põhinev lavastus räägib ainulaadsest Neiu ja Noormehe kohtumisest, mis võib piiramatult korduda. Korduste nummerdus tuleb aga juba pärast kaldkriipsu. Näidendi tõlkis Aare Pilv, lavastaja ja muusikaline kujundaja Kalev Kudu, kunstnik Kudrun Vungi, video, heli ja valgus Taavi Toom. Mängivad Kertu Raja või Merjem Ahmet, Mark Harald Männik, Tairi Leis, Joosep Sarapuu, Merilin Jürjo ja Sven Paulus. Täpsem kava aadressil www.ut.ee/teater.

19. mail kell 16.30 toimub Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi järgmine ettekandekoosolek teemal «Jaan Tõnisson ja tema pärand ning Jaan Tõnisson juristina». Ettekande teevad Jaan Tõnissoni Seltsi esimees Krista Aru ja aseesimees Trivimi Velliste ning TÜ lektor Toomas Anepaio. Üritus toimub Tartus Riigikohtu (Lossi 19) konverentsisaalis. 

22. mail kell 16 toimub sotsiaal-ja haridusteaduskonnas (Lossi 36-215) Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi koosolek, kus antakse üle ka Kuldsule konkursi auhinnad.

22.–24. mail toimub rahvusvahelise sümpioosioni «Conceptualizing Past, Present and Future» («Kontseptualiseerides minevikku, olevikku ja tulevikku») Tartu sessioon. Helsingi ülikoolist alguse saanud Melammu projekt (The Melammu Project: the Heritage of Mesopotamia and the Ancient Near East) on pühendatud Lähis-Ida muinaskultuuride ja sealt lähtuvate kultuuri- ja religioonitraditsioonide uurimisele. Konverentsi temaatika on seotud mineviku struktureerimise ja ajalooga ning põhimõttega kasutada mõttekonstruktsioone argumendina tulevikku puudutavates otsustes. Tartu akadeemilise osa programm koosneb suuliste ettekannete ning vaatmikettekannete sessioonidest. Teemade hulka kuuluvad näiteks Herodotose ja Lähis-Ida seosed ning eelsokraatikud. Konverents toimub TÜ senati saalis ja Ülikooli 18-140.

23. mail toimub Naiskodukaitse Tartu ringkonna akadeemilise jaoskonna 90. aastapäevale pühendatud konverents. Konverentsil esinevad: Merle Maigre ettekandega «Kuidas käituda kõrgendatud julgeolekuohus?»; Juhan Kivirähk ettekandega «Arvamused riigikaitsest enne ja pärast ajateenistust»; Evelin Verš ettekandega «Naiste võimalusi juhiks ja ohvitseriks õppida» ja Triin Tõnsing ettekandega «Mina – naiskodukaitsja». Konverents toimub aadressil Struve 4.

26.–29. mail toimub TÜ peahoones konverents «Old Religion and New Spirituality: Continuity and Changes in the Background of Secularization». Konverentsil käsitletakse sekulariseerumise ajaloolisi protsesse ning selle eripära eri riikides; religiooni ja natsionalismi mõju natsionalismi avalikule religioonile; muutusi usulistes rühmades ja kirikutes 21. sajandil jne. Konverentsil esinevad ettekannetega Paul Heelas (Erasmuse Rotterdami ülikool), Abby Day (Kenti ülikool) ja Detlef Pollack (Münsteri ülikool) jt. Lisainfo: riho.altnurme [at] ut.ee.

29. mail kell 18 esineb TÜ muuseumi valges saalis Yale'i ülikooli (USA) meesansambel Yale Alley Cats. Yale Alley Cats on maailmas tuntust kogunud oma meeleoluka esinemise ning eri ajastute muusika seadete poolest. Yale Alley Cats loodi 1943. aastal ning nad on juba üle 70 aasta toonud parimat erinevate žanrite vokaalmuusikat rahvusvahelise publikuni. Kontsert on kõigile huvilistele tasuta.

Jaga artiklit