Stipendiumid

Stipendiumid

TÜ sihtasutuse stipendiumikonkursid mais 2015

Perekond Maimetsa stipendium Eesti muusika- ja teatriakadeemia üliõpilastele – 1 stipendium 1280 eurot. Taotlema on oodatud EMTA kompositsiooni eriala kõikide tasemete üliõpilased.

Olev ja Talvi Maimetsa stipendium – 3 stipendiumit à 1280 eurot. Taotleda saavad TÜ arstiteaduskonna infektsioonhaiguste eriala arst-residendid ning loodus- ja tehnoloogiateaduskonna rakubioloogia eriala magistrandid ja doktorandid.

Elektroonilised taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. juuniks 2015 (kui ei ole märgitud teisiti) Tartu ülikooli sihtasutusele.

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker).

 

August Rei parlamendiuuringu stipendiumi konkurss

Riigikogu kantselei kuulutab välja August Rei parlamendiuuringu stipendiumi konkursi.

Stipendium antakse parlamendi-, parlamentarismi- või Eesti parlamentaarsete kogude alase magistri- või doktoritöö kirjutajale. Töökavandeid on oodatud esitama kõik teema käsitlemisest huvitatud üliõpilased, magistrandid ja doktorandid.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb riigikogu kantseleile esitada 20. juuliks 2015 avaldus, elulookirjeldus, magistri- või doktoritöö pealkiri, ideekavand ja ajakava, juhendaja soovitus ning väljavõte varasematest õpingutulemustest.

Stipendiumitaotlusi hindab riigikogu kantselei direktori kinnitatud komisjon. Välja antakse kuni kolm 1300 euro suurust stipendiumi. Konkursi võitjad avalikustatakse hiljemalt 20. septembril 2015.

Lisateave: www.riigikogu.ee või stipendium [at] riigikogu.ee.

 

LHV panga stipendiumikonkurss

LHV panga stipendiumiga tunnustatakse IKT-alaseid lõputöid, millega panustatakse Eesti finantssektori või mõne muu majandussektori arengusse IT-alaseid teadmisi ja oskusi rakendades.

Välja antakse üks 1500 euro suurune stipendium rakenduskõrghariduse lõputöö või bakalaureusetöö eest ja üks 3000 euro suurune magistritöö stipendium.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb IT akadeemia kodulehel www.studyitin.ee/scholarship/lhv-scholarship esitada motivatsioonikiri koos lõputöö lühitutvustusega, elulugu, akadeemiline õiend ning kaitstud lõputöö. Taotlejad peavad olema valmis tutvustama stipendiumikomisjonile oma töö tulemusi ning seotust Eesti majanduse arenguga. Taotluste esitamise tähtaeg on 19. juuni 2015.

Lisateave: IT akadeemia programmijuht Marily Hendrikson (marily.hendrikson [at] hitsa.ee, tel 628 5811), www.hitsa.ee.

 

Eesti advokatuuri stipendiumikonkurss

Osalema on oodatud kõik üliõpilased, kelle uurimustöö teema on seotud advokatuuri tegevuse või advokaatide tööga. Konkursile võib esitada nii individuaalselt kui ka mitme üliõpilase koostöös valminud üliõpilastöö. Sel aastal on konkursile eriti oodatud tööd, mis käsitlevad juurdepääsu õigusemõistmisele (Access to Justice), mis võiks ühe alateemana hõlmata ka riigi õigusabi osutamisega seonduvat.

Stipendium määratakse kolmele parimale üliõpilastööle. Vajaliku tasemega üliõpilastööde puudumisel on komisjonil õigus jätta stipendium määramata.

Üliõpilastööde esitamise tähtaeg on 31. mai, 2015. aasta auhinnafondi suurus on 3000 eurot. Stipendiumi määramine tehakse teatavaks advokatuuri aastaraamatus ning kodulehel www.advokatuur.ee. Stipendiumi määramisega seotud materjalid säilitatakse Eesti advokatuuri kantseleis.

Lisateave: tel 662 0665 või advokatuur [at] advokatuur.ee.

Jaga artiklit