Kaitsmised

Doktoritööd

14. mail kell 16.15 kaitseb Mihkel Rähn füüsika erialal doktoritööd «Experimental Nanophotonics: Single-Photon Sources- and Nanofiber-Related Studies» («Eksperimentaalne nanofotoonika: üksikfootonite allikatega ja nanofiibritega seonduvad uuringud»). Kaitsmine toimub Ravila 14c-B103. Juhendajad dr Viktor Palm ja dr Ilmo Sildos, oponent dr Sergey K. Sekatskii (Lausanne’i ülikool, Šveits).

15. mail kell 10.15 kaitseb Mehis Rohtla ihtüoloogia ja kalanduse erialal doktoritööd «Otolith Sclerochronological Studies on Migrations, Spawning Habitat Preferences and Age of Freshwater Fishes Inhabiting the Baltic Sea» («Otoliitidest saadud teadmisi Läänemeres elavate mageveekalade rännete, kudepaiga eelistuste ja vanuselise struktuuri kohta»). Kaitsmine toimub Vanemuise 46-301. Juhendaja vanemteadur Markus Vetemaa, oponent prof Karin E. Limburg (New Yorgi ülikooli keskkonnateaduste ja metsanduse kolledž, USA).

19. mail kell 10 kaitseb Maarja Ojamaa semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd «The Transmedial Aspect of Cultural Autocommunication» («Kultuurilise autokommunikatsiooni transmeedialine aspekt»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Peeter Torop, oponendid dots Nicola M. Dusi (Modena ja Reggio Emilia ülikool, Itaalia) ja vanemteadur Eva Näripea (EKA).

20. mail kell 14 kaitseb Marge Täks haridusteaduse erialal väitekirja «Engineering Students’ Experiences of Entrepreneurship Education. A Qualitative Approach» («Inseneriõppe üliõpilaste õpikogemused ettevõtlusõppest. Uuringu taust ja teooria»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Hasso Kukemelk ja prof Päivi Tynjälä (Hüvasküla ülikool, Soome), oponent prof emer Paula Kyrö (Aalto ülikool, Soome).

22. mail kell 14 kaitseb Paula Reemann neuroteaduste erialal doktoritööd «The Effects of Microenvironment on Skin Cells» («Mikrokeskkonna mõju naharakkudele»). Kaitsmine toimub Ravila 19-1006. Juhendajad prof Sulev Kõks, prof Külli Kingo, vanemteadur Viljar Jaks ja dr Olavi Vasar (Taastava kirurgia kliinik), oponent dots Esko Kankuri (Helsingi ülikool, Soome).

25. mail kell 15.15 kaitseb Janar Jäätma õigusteaduse erialal doktoritööd «Ohutõrjeõigus politsei- ja korrakaitseõiguses: kooskõla põhiseadusega». Kaitsmine toimub Näituse 20, ruumis K-03. Juhendajad prof Kalle Merusk ja dots Ivo Pilving, oponendid prof Olli Mäenpää (Helsingi ülikool, Soome) ja prof Eerik Kergandberg (Riigikohus).

26. mail kell 10.15 kaitseb Alexey Reshchikov zooloogia erialal doktoritööd «The World Fauna of the Genus Lathrolestes (Hymenoptera, Ichneumonidae)» («Perekonna Lathrolestes (Hymenoptera, Ichneumonidae) fauna maailmas»). Kaitsmine toimub Vanemuise 46-301. Juhendajad vanemteadur Tiit Teder ja prof Nikita Kluge (Peterburi riiklik ülikool, Venemaa), oponent Tommi Nyman (Ida-Soome ülikool, Soome.)

27. mail kell 15 kaitseb Riina Runnel arstiteaduse erialal väitekirja «Oral Health Among Elementary School Children and the Effects of Polyol Candies on the Prevention of Dental Caries» («Suutervis algklasside õpilastel ning polüoolide toime hambakaariese ennetusele»). Kaitsmine toimub Biomeedikumis, A. Linkbergi nim auditooriumis. Juhendajad prof Mare Saag, prof Eino Honkala (Kuveidi ülikool, Kuveit) ja prof Kauko K. Mäkinen (Turu ülikool, Soome), oponent prof emer Heikki Murtomaa (Helsingi ülikool, Soome).

29. mail kell 12 kaitseb Konstantin Polivanov vene ja slaavi filoloogia erialal doktoritööd «Доктор Живаго» как исторический роман» («Doktor Živago» kui ajalooline romaan»). Kaitsmine toimub Ülikooli 18-140. Juhendaja prof Ljubov Kisseljova, oponendid prof emer Michel Aucouturier (Pariisi ülikool, Prantsusmaa), dots Susanna Witt (Uppsala ülikool, Rootsi).

Jaga artiklit