Endel Tünder

In memoriam

05.05.1929–28.03.2015

28. märtsil lahkus meie hulgast teeneline arst, veresoontekirurgia rajaja, emeriitprofessor Endel Tünder.

Tünder sündis 5. mail 1929. aastal Viljandimaal Polli vallas. Ta lõpetas Abja keskkooli ning asus õppima TRÜ arstiteaduskonda, mille lõpetas 1955. aastal. Pärast seda töötas ta Tartu kliinilises haiglas kirurgina, alates 1961. aastast TRÜ arstiteaduskonna teaduskonnakirurgia kateedris assistendi, seejärel dotsendi ning professori ametikohal.

1961. aastal kaitses Tünder kandidaadiväitekirja ning 1967. aastal valmis doktoridissertatsioon teemal «Näidustused alajäsemete arterite taastavateks operatsioonideks oblitereeruva ateroskleroosi puhul», mille eduka kaitsmise järel anti talle meditsiinidoktori kraad.

Emeriitprofessor Tünder avaldas üle 200 publikatsiooni ning sai neli autoritunnistust veresoontekirurgia alal. Ta juhendas kümmet kandidaaditööd, oli konsultant kuue doktoritöö valmimisel ning luges üliõpilastele kirurgiliste haiguste ja veresoontekirurgia kursusi.

1970. aastal valiti Tünder juhatama TRÜ arstiteaduskonna teaduskonnakirurgia kateedrit. Sellel ametikohal töötas ta kuni 1992. aastani. Nendel aastatel arendati ja täiustati tema juhtimisel erinevaid operatsiooni- ja ravimeetodeid nii üldkirurgias kui ka uroloogias. Professori lemmikeriala oli veresoontekirurgia, ta oli 1960. aastatel selle sünni juures, veresoontekirurgia osakonna loomise juures 1965. aastal ja oli ka eriala edasise arengu eestvedaja. Pärast ümberkorraldusi töötas Tünder kirurgiakliiniku professorina ning alates 1994. aastast oli ta emeriitprofessor. Praktiseeriva arstina jätkas Tünder tööd kuni 2007. aastani.

1970. aastal anti Tünderile teenelise arsti aunimetus, 1982. aastal koos kolleegidega Eesti Riiklik Teaduspreemia veresoontekirurgia arendamise ja juurutamise eest Eestis 1960.–1980. aastatel. 1999. aastal pälvis ta ka Tartu ülikooli kliinikumi preemia. Ta oli Tartu Tähe kavaler 2004. aastal ning 2007. aastal pälvis professor Uno Sibula fondi tänupreemia.

Vaatamata suurele töökoormusele kateedri juhataja ja õppejõuna pidas emeriitprofessor Tünder väga oluliseks tööd praktiseeriva kirurgina. Töökaaslastele ja üliõpilastele paistis silma tema erakordselt suur töövõime. Endel Tünder pidas ennast õnnelikuks inimeseks, sest tema töö oli ka tema hobi.

Kolleegid jäävad teda mäletama legendaarse ja väljapaistva kirurgi, kirurgiaõpetaja ning teadlasena.

Tartu ülikool

TÜ arstiteaduskond

TÜ kirurgiakliinik ja SA TÜK kirurgiakliinik

Jaga artiklit