Ülle Reier – 60

Juubel

On mõnevõrra üllatav, et TÜ botaanika osakonna teadur Ülle Reier saab juba 60-aastaseks. Ta on rõõmsameelne ja energiline, alati kursis kõige uuemate arengute ja otsustega taimesüstemaatikas ning ergutab kolleege päevakohase anekdoodi või õpetliku looga. Ülle entusiasm on nakkav ja tema oskus leida keerulistele probleemidele originaalseid lahendusi lihtsalt kadestamisväärne.

Ülle Reier lõpetas Tartu riikliku ülikooli 1978. aastal botaanikuna ning asus tööle ENSV teaduste akadeemia zooloogia ja botaanika instituudis. Oma teadustöös uuris ta muraka perekonna liike ning kaitses sel teemal 1998. aastal teadusmagistrikraadi. Alates 1994. aastast töötab Ülle TÜ botaanika osakonnas teadurina. 2007. aastal kaitses ta filosoofiadoktori kraadi botaanikas, käsitledes Eestis ohustatud soontaimeliikide harulduse põhjusi ja kaitset.

Kursusekaaslased ja kolleegid iseloomustavad Üllet kui erakordselt laialdaste teadmistega botaanikut, kes on vaieldamatult üks parimaid taimetundjaid Eestis. Mis veelgi tähtsam, Ülle on alati valmis oma teadmisi jagama, kõiki botaanilistes küsimustes nõustama ja lööma kaasa ka sellistes teadustöödes, kus tuleb määrata teiste seas Aafrika, Aasia ja Ameerika taimeliike. Lisaks on Ülle suurepärane taimeteaduse populariseerija, millest annavad tunnustust sisukad artiklid Eesti Looduses, botaanika-alaste näituste korraldamine, regulaarne osalemine «Teadlaste ÖÖ» ettevõtmistes ja pikaajaline töö juhendajana Globe’i lastelaagris.

Botaanilist õppetööd oskab Ülle võrdselt hästi korraldada nii auditooriumis kui ka välitingimustes. Üliõpilaste sõnul on Ülle juhendajana otsekohene, kuid tema kriitika üliõpilaste tööle on siiski toetav ja sõbralik. Lisaks teadustööle, õpetamisele ja populariseerimisele on Üllel oluline panus ka botaanikateadmiste korrastamises ja säilitamises.

Ülle kuulub Tallinna botaanikaaia teadusnõukogusse, on mitme rahvusvahelise botaanikatöörühma aktiivne liige ning üks ekspertidest TÜ loodusmuuseumi uue ekspositsiooni väljatöötamisel, kus ta annab väärtuslikku nõu nii erinevate bioomide ruumiliste ekspositsioonide kui ka taimeriiki tutvustavate taksonoomiliste väljapanekute osas. Ülle on paljude aastate jooksul kureerinud TÜ loodusmuuseumi soontaimede herbaariumit ning osaleb Eesti looduseuurijate seltsi taimenimede ja botaanilise terminoloogia komisjoni töös, kus tema isikupärast sõnaseadmise oskust eesti keeles on väärikalt rakendatud.

Oleme rõõmsad, et meil on võimalus Üllega koos töötada ning õnnitleme teda sünnipäeva puhul!

Kolleegid Tartu ülikoolist ja Eesti maaülikoolist

Jaga artiklit