Õnnitleme

Õnnitlused

75

Marju Lauristin, sotsiaalse kommunikatsiooni professor, emeriitprofessor – 7. aprill

Toomas Rodima, analüütilise ja füüsikalise keemia teadur – 7. aprill

Helju Kõrs, keemia instituudi raamatukoguhoidja – 12. aprill

Tiiu Vihalemm, arstiteaduskonna emeriitdotsent – 13. aprill

Toomas Tenno, kolloid- ja keskkonnakeemia professor, emeriitprofessor – 28. aprill

70

Lehte Põder, peremeditsiini kliiniku sekretär – 5. aprill

Gerda-Johanna Raidaru, orgaanilise keemia teadur – 6. aprill

Eeva Heinaru, geneetika teadur – 22. aprill

65

Oleg Andla, finantsstatistika peaspetsialist – 6. aprill

Helje Kaldaru, mikroökonoomika dotsent – 15. aprill

Kersti Meiesaar, arstiteaduskonna emeriitdotsent – 25. aprill

60

Henn Vallimäe, Pärnu kolledži direktor – 19. aprill

55

Marju Murumets, administraator – 28. aprill

50

Mari Pärn, eripedagoogika osakonna õppekorralduse spetsialist – 6. aprill

Ülle Rattasep, füsioloogia osakonna õppekorralduse spetsialist – 14. aprill

Ruth Kalda, peremeditsiini professor, peremeditsiini kliiniku juhataja – 16. aprill

45

Ele Sepp, inglise keele õpetaja, testimiskeskuse juhataja – 9. aprill

Raivo Lentso, sisevalvetöötaja – 17. aprill

Kersti Kristjuhan, rakubioloogia õppetooli laborant – 20. aprill

40

Katrin Männik, Eesti geenivaramu teadur – 1. aprill

Tiia Vissak, rahvusvahelise ettevõtluse vanemteadur – 11. aprill

Timo Maran, semiootika vanemteadur – 13. aprill

Vahur Aabrams, TÜ raamatukogu teaduskeskuse teadur – 23. aprill

Priit Kupper, ökofüsioloogia vanemteadur – 23. aprill

Kaido Tämm, keemilise füüsika teadur – 28. aprill

35

Leho Tedersoo, bioloogiliste interaktsioonide ökoloogia vanemteadur – 3. aprill

Heddy Haljak, usuteaduskonna dekanaadi juhataja – 11. aprill

Vadim Boltruško, tahkiseteooria teadur – 13. aprill

Signe Vahur, analüütilise ja füüsikalise keemia teadur – 19. aprill

Oliivika Zeiger, bioinformaatika õppetooli projektijuht – 20. aprill

Marta Putrinš, biomeditsiini teadur – 24. aprill

30

Kristel Koemets, arstiteaduskonna õppekorralduse spetsialist – 11. aprill

Kadi Tamm, füüsikalise ja elektrokeemia teadur – 15. aprill

Jaga artiklit