Stipendiumid

Stipendiumid

TÜ sihtasutuse stipendiumikonkursid aprillis 2015

Riigi Kinnisvara AS stipendium – magistriõppe stipendium 1818 eurot ja doktoriõppe stipendium 2727 eurot. Stipendiumile on oodatud kandideerima TÜ magistri- ja doktoriõppe üliõpilased, kelle uurimistöö on seotud teadmispõhise ehituse, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakuse, hoonete ja linna või töökeskkonna haldamisega. NB! Taotluse esitamise tähtaeg on 15. aprill.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium – stipendiumifondi suurus on 10 000 eurot (stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon). Stipendiumi saavad taotleda arstiteaduskonna magistrandid, doktorandid ja teadustööd tegevad arst-residendid, samuti majandus-, õigus- ning sotsiaal- ja haridusteaduskonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö teema on seotud poliitilis-riikliku valdkonnaga.

Karine ja Martin Koobase stipendium – 4 stipendiumit á 1500 eurot. Stipendiumile on oodatud kandideerima eesti ja soome-ugri keeleteaduse eriala bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased.

Puhk-Mörneri stipendium – 2 stipendiumit á 1000 eurot. Stipendiumile on oodatud kandideerima TÜ filosoofiateaduskonna ajaloo eriala ja õigusteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö on seotud õigusajalooga.

Erich Rannu perekonna stipendium – stipendiumifondi suurus on 8000 eurot (stipendiumite lõpliku arvu ja suuruse otsustab komisjon). Stipendiumile saavad kandideerida majanduserialade kõigi tasemete üliõpilased, samuti infotehnoloogia ja informaatika eriala üliõpilased, kelle lisaeriala on majandusteadus.

Lydia ja Felix Krabi stipendium – 5 stipendiumit á 2000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida loodus- ja tehnoloogiateaduskonna kõikide õppetasemete üliõpilased loodusteaduste erialadelt: bioloogia, ökoloogia, geograafia ja geoloogia.

Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium – 2 stipendiumit á 1000 eurot. Taotleda saavad Tartu ülikooli teadustööd tegema tulevad välisdoktorandid või teadurid, kelle teadustöö on seotud astronoomia või kosmosetehnoloogia valdkonnaga. Üks stipendium on mõeldud Armeeniast pärit doktorandile või teadlasele.

Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium – 1 stipendium 1300 eurot. Taotleda saavad loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas, ja sama valdkonna magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse.

Heino Kruse stipendium – 4 stipendiumit á 1500 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida arstiteaduskonna kõikide tasemete üliõpilased ja noorteadlased.

Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendium – 1 stipendium 5000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida TÜ üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö on seotud biomeditsiini valdkonnaga.

Elektroonilised taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. maiks 2015 (kui ei ole märgitud teisiti) Tartu ülikooli sihtasutusele.

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker).

 

Rotalia Foundationi (USA) stipendiumikonkurss

Rotalia Foundation (USA) kuulutab välja 50 stipendiumi (à 2000 eurot) Eesti avaõiguslike ülikoolide üliõpilastele, kes praegu õpivad päevases täiskoormusega õppes kõrghariduse esimese astme 2. aastal või integreeritud õppe eelviimasel aastal nominaalse õppeaja järgi või kõrghariduse teise astme 1. aastal. Stipendium antakse üliõpilasele üks kord õpingute vältel ning ei ole mõeldud välisüliõpilastele.

Sooviavaldus tuleb saata hiljemalt 4. maiks fondi stipendiumite komitee sekretäri Sirje Marki nimele aadressil Ülikooli 18, 50090 Tartu. Kinnises ümbrikus sooviavalduse võib tööpäevadel ka ise tuua TÜ peahoones asuvasse postikantseleisse (ruum 120). Kvalifitseeruvad ka 04.05.2015 postitempli kuupäevaga sooviavaldused. Tingimusi ja sooviavalduse vormi vt www.rotalia.ee/foundation-uudised.html.

Lisainfo: fondi stipendiumite komitee sekretär Sirje Mark (sirje.mark [at] ut.ee; tel 507 3729, 737 5609).

Jaga artiklit