FOTO: Laura Kabonen

Vega fondi stipendiaat otsib higist lahendust

Uudis

23. märtsil kuulutas rahvusvaheline žürii välja SEB ja Tartu ülikooli Ideelabori Vega toetusfondi kolmanda vooru rahastuse saajad.

Enam kui 20 taotluse hulgast valiti välja kolm, mille turule jõudmine annab sportlaste treeningute mõõtmisele uue taseme, muudab teadlaste töö efektiivsemaks ning vaegnägijate elu iseseisvamaks.

Suurima toetuse, 7500 eurot, sai projekt BIEX, mille loojad leidsid võimaluse hinnata higi abil sportlase treeningu efektiivsust. «Higi ei ole jääkprodukt. Samal ajal, kui higi keha jahutab, võimaldab see saada ka põhjalikke terviseandmeid higi koostise analüüsi kaudu,» selgitas projekti eestvedaja Christof Neuman.

BIEX töötab välja nahale kinnituva anduri, mida saaks kasutada treeningu optimeerimisel ning tervise jälgimisel. Neumani sõnul viib selline moodus treeningu mõõtmise hoopis uuele tasemele ja võimaldab täielikult mõista füsioloogilisi muutusi, mille tulemus on treeningust saadav kasu ehk trenniefekt.

4000 euro suurune stipendium anti PowerAlgae meeskonnale, kes töötab välja maailma kõige tõhusamat mikrovetikate kasvatamise fotobioreaktorit. Selle eelised on parem energiatõhusus ja kaugjuhtimisvõimalus, mis aitab teadlastel tööaega kokku hoida.

Bioreaktoril on nutikad sensorid, mis annavad reaalajas täpset infot kasvatatavate mikrovetikate nn tervise kohta. Meeskonna hinnangul peaks nende töö rõõmustama nii neid teadlasi, kes töötavad mikrovetikate praktiliste rakenduste kallal, kui ka neid, kel tuleb artiklite avaldamiseks teha väga täpseid laborikatseid.

Meeskond Extra Leg sai Vega fondist 3200 eurot. Nemad arendavad juhtseadet, mis võimaldab nägemispuudega inimestel kasutada juba olemasolevaid targa kodu lahendusi, et muuta kodu turvalisemaks ja tõhusamaks.

Kodudes on aina enam elektriseadmeid, mille asjatult vooluvõrku jätmine on kulukas ja vahel lausa ohtlik. Tänu seadmele saavad nägemispuudega inimesed ülevaate asjadest, mida muidu oleks keeruline märgata. Vega fondi abiga teeb meeskond kasutajatestimisi ja viimistleb toodet nõuetele vastavaks.

Järgmises Vega fondi kandideerimisvoorus saab osaleda sügisel, siis läheb jagamisele veel suurem stipendiumifond. Fondi projektijuht Heili Ollin rääkis, et septembris korraldatakse Tartu ülikoolis ka seminaride sari, et aidata taotlusi paremini esitada.

Vega fond on SEB ja Tartu ülikooli Ideelabori loodud esimene teadmismahukatele ideedele mõeldud rahastusfond. Toetusfondi kaudu rahastab SEB pank uudsete lahenduste igapäevasesse kasutusse toomist kolme aasta jooksul 150 000 euroga.

Jaga artiklit

Märksõnad

Vega