Õppetegevuse arendamine saab miljon eurot

Uudis

TÜ õppetegevuse toetuse fondist rahastatakse 2015. aastal 17 taotlust kokku enam kui miljoni euro ulatuses.

Sarnaselt eelmistele aastatele on ka tänavu mõeldud suur osa toetustest õppeassistentide kaasamiseks, üliõpilaste õppimisoskuste, infopädevuse ja analüüsi- ning eneseväljendusoskuse arendamiseks ja üliõpilastele parema nõustamisteenuse tagamiseks.

Õppeprorektor Martin Halliku sõnul olid sel aastal eelistatud suured, soovitavalt mitut teaduskonda ühendavad ja selge fookusega taotlused. Konkursile saabus esimene valdkondlik taotlus, mida ka täies mahus rahastati.

«Toetati nii juba ennast tõestanud tegevusi nagu õppeassistentide palkamine kui ka täiesti uusi initsiatiive. Uutest algatustest väärivad enim esiletõstmist kõiki valdkondi puudutavad hea õpetamise grandid, mis väärtustavad õppejõudude õpetamisoskuste arendamist ja sellesisulise teabe levitamist,» ütles Hallik.

Mitmed tegevused on seotud ka e-õppe arendamisega. Nii moodustab olulise osa loodus- ja tehnoloogiateaduskonna ning matemaatika-informaatikateaduskonna ühisest taotlusest suuremahuliste avatud e-kursuste (MOOC-ide) loomine.

Läbiv teema taotlustes oli õppekavade jõuline reformimine. Pärnu kolledžile antakse ligi 27 500 eurot ulatuslikuks õppekavareformiks sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse õppekaval. Usuteaduskond saab ligi 21 500 eurot islamistika lektoraadi avamiseks, arstiteaduskonnas toetatakse tervise valdkonna magistriõppe arendamist, majandusteaduskonnas avaliku sektori juhtimise ingliskeelse mooduli loomist majandusteaduse magistriõppekaval jne.

Taotlust «TÜ hea õpetamise grandid» toetatakse 116 000 euroga, et valida välja õppejõud, kelle senine õpetamispraktika on silmapaistvalt kõrgel tasemel ning kelle kogemus väärib jagamist.

Jaga artiklit