Teated

Teated

Aprillis TÜ aulas: 4. aprillil kell 12 Eesti korporatsioonide liidu 100. aastapäeva aktus; 9. aprillil kell 18 Tartu Jaan Poska gümnaasiumi kevadkontsert; 10. aprillil kell 19 segakooride laulupäev; 15. aprillil kell 18.30 Londoni Sydenhami keskkooli tütarlastekoori kontsert; 16. aprillil kell 18 Tartu Tamme gümnaasiumi kontsert; 25. aprillil kell 16 Peeter Laulu kontsert; 26. aprillil kell 17 kontsert Juhan Liiv koorimuusikas «See oli hää mu südamel», esinevad rahvusooper Estonia poistekoor ja noormeestekoor, Estonia Seltsi segakoor, dirigendid Heli Jürgenson ja Hirvo Surva.

TÜ pensionäride ühingus Vitae: 2. aprillil kell 13 arstide klubi; 6. aprillil kell 15 käsitööring; 7. aprillil kell 13 lauluring; 16. aprillil kell 11 kirjandusklubi; 21. aprillil kell 11 elulooring ja kell 13 lauluring; 23. aprillil kell 15 keemikute klubi; 27. aprillil kell 16 põltsamaalaste klubi; ühisüritusena on planeeritud kohtumine prof Mihkel Zilmeriga, aeg teatatakse Tartu Postimehes.

Õpetatud Eesti Seltsi ettekandekoosolekud: 8. aprillil esineb Martin Malve ettekandega «Inimluud Narva Triumfi bastioni alt: kesk- ja varauusaegne kalmistu?». 22. aprillil esineb Merike Ristikivi ettekandega «Eesti naisjuristid kahe maailmasõja vahelisel perioodil». ÕES koosolekud toimuvad Lossi 3-427 algusega kell 16.15. Täpsem info: www.ut.ee/OES.

7. aprillil kell 14 toimub Omicumi suures saalis Marie Skłodowska-Curie individuaalgrantide infopäev, mille esimeses osas annab Horisont 2020 Marie Skłodowska-Curie meetmete konsultant Kristin Kraav (Eesti teadusagentuur) ülevaate konkursi eesmärkidest, tingimustest ja taotlusdokumentidest. Seejärel räägib grandi taotlemise kogemusest Anneli Soo (TÜ), kes pälvis MSC individuaalgrandi 2014. aasta konkursil. Infopäeva viimases osas tutvustab Siiri Kolka (Eesti teadusagentuur) portaali EURAXESS Jobs ja selle võrgustiku teenuseid mobiilsetele teadlastele. Infopäeval osalemiseks tuleb eelregistreeruda aadressil http://www.horisont2020.ee/marie-sklodowska-curie-individuaalgrantide-in....

13. aprillil kell 16 toimub Ideelaboris (Narva mnt 4) karjäärikohvik, kus sel korral on külaliseks IT-ettevõtte Playtech Eesti juht, TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna vilistlane Kaari Simson.

16. aprillil kell 9.30 algab Viljandis TÜ Viljandi kultuuriakadeemia ja Ida-Tallinna keskhaigla korraldatud rahvusvaheline konverents-koolitus «Häälepäev 2015 – hääl kui algupärane sotsiaalmeedia». Häälepäev (World Voice Day) toimub 16. aprillil üle maailma ning selle eesmärk on teadvustada hääle olulisust erinevates eluvaldkondades. Lisainfo: www.kultuur.ut.ee/haalepaev.

22. aprillil kell 15.15 toimub Oeconomicumis esitlus teemal «Which matters most in Social and Environmental Accounting Research – Methods or Problems?», kus astub üles selle valdkonna tuntumaid teadlasi, professor Robert H. Gray. Prof Gray arutleb oma 2014. aastal ilmunud artikli põhjal sotsiaaltulemuslikkuse arvestuses kasutatavate meetodite eeliste ja puuduste üle. Huvilistel palutakse tulekust märku anda aadressil http://moodle.ut.ee/ht_reg_form/index.php/form/view/1358.

23. aprillil kell 12 toimub TÜ majandusteaduskonna aulas seminar «Sotsiaaltulemuse arvestus kui juhtimisinstrument erasektori ja avaliku sektori ettevõtete jaoks». Seminaril teeb ettekande selle valdkonna üks tuntumaid teadlasi professor Robert H. Gray (St. Andrewsi ülikool, Šotimaa) ning samuti esitletakse TIPS-i uuringu «Sotsiaaltulemuslikkuse arvestuse rakendamine ülikoolides» vahetulemusi. Seminar on osalustasuta, kuid huvitujatel palutakse tulekust anda märku aadressil http://moodle.ut.ee/ht_reg_form/index.php/form/view/1357.

23. aprillil kell 9 algab Omicumis rahvusvaheline kursus «Pre- ja perinataalse perioodi mõju tervisele lapse- ja täiskasvanueas». Kursuse eesmärk on edastada nüüdisaegseid seisukohti ja värskete uuringute tulemusi reproduktiivmeditsiini ala kraadiõppuritele, nende juhendajatele, noortele teadlastele, residentidele ja erialaarstidele. Käsitletavad teemad hõlmavad raseduseelse ja -aegse perioodi mõju nii sündiva lapse kui ema tervisele hilisemas elus. Kursusel osalevad loengutega eriala tippeksperdid Euroopa kliinikutest, ülikoolidest ja teadusasutustest.

Jaga artiklit

Märksõnad

teated