Piia Mäesaar
FOTO: Siim Vatalin

Mis toetab ülikoolis tudengi karjääri?

Kolumn

Karjääri olemust saab tänapäeva muutusterohkes maailmas määratleda õpitud teadmiste, sotsiaalsete kogemuste ja tööalaste liikumiste, sealhulgas õppe ajal läbitavate praktikate või vabatahtlike tegevuste kooslusena.

Karjääriteadlikkus on igaühe individuaalne teadlikkus olemasolevatest võimalustest ja tema teenistuskäiku puudutavatest vajadustest. Karjääri aitavad edendada sellekohaste teenuste kättesaadavus ja spetsiifiline info erinevate võimaluste kohta.

Karjäärinõustamine on ülikoolis kättesaadav igale üliõpilasele ja nõustamist pakutakse ka välisüliõpilastele. Ülikooli karjääritalitus pakub karjääri- ja ettevõtlusnõustamist, -planeerimist ning ettevõtluse alustamist toetavaid koolitusi, teabeseminare ja sündmusi (toimuvad karjäärikohvikud ja –päevad) ning vahendab infot praktika- ja töövõimalustest.

Praegusel õppeaastal karjääritalituse algatatud karjäärikohvikute sari aitab avardada teadlikkust erinevatest võimalustest. Olenemata sellest, millise eriala on kohviku külaline Tartu ülikoolis omandanud, laiendab tema mitmekülgne lugu teadmisi võimaluste mitmekesisusest. Vilistlased on innustanud kuulajaid avatusele, tegema seda, mis päriselt meeldib, ja julgustanud nihutama piire harjumuspärasest kaugemale ning tegutsema hirmudele vaatamata.

Üha sisukamad ülikooli karjääripäevad loovad mitme valdkonna spetsialistidele häid võimalusi praktika- ja töö leidmiseks suuremates ettevõtetes. Teaduskondades korraldatavad karjääripäevad ja -messid on hea täiendus konkreetses valdkonnas pakutavale.

Karjäär hõlmab oma terviklikkuses õpingute, vaba aja, töö, tervise ja isikliku elu kooskõla. Selle teadvustamine kergendab erialaste ja tulevikuga seotud otsuste vastuvõtmist.

Karjääriplaneerimisalase teadlikkuse komponendid on enda ja erinevate võimaluste tundmine, muutuste aktsepteerimine ja pidev enesearendamine. Oluline on ka otsus langetada otsuseid lähtuvalt püstitatud eesmärgist ning ennetav tegutsemine, hinnates seni saavutatut süstemaatiliselt kogu karjääritee vältel.

Karjääriplaneerimine aitab näha kaugemat eesmärki, mõjutab teadlikkust ja motivatsiooni kasvu, mille tulemusel on lihtsam tööturule siirduda. Teaduskondades ja kolledžites toetavad üliõpilasi selles protsessis karjääri, ettevõtluse ja õppekorralduse nõustaja ning õppeosakonnas üliõpilasnõustajad ja psühholoog. 

Kui on tekkinud vajadus luua selgus enda karjääris või ollakse otsuste langetamisel kimbatuses, tasub pöörduda karjääritalitluse nõustajate poole.

Karjääri- ja ettevõtlusnõustamise kohta ülikoolis saab lähemalt lugeda veebilehelt www.ut.ee/career.

Piia Mäesaar

TÜ karjääritalituse juhataja

Jaga artiklit

Märksõnad

karjäär