Ene Ergma ja rektor Volli Kalm medali üleandmisel.
FOTO: Andres Tennus

Skytte medali sai Ene Ergma

Uudis

24. märtsil anti emeriitprofessor akadeemik Ene Ergmale üle Skytte medal. Medaliga tunnustati Ergma pühendunud tegevust Eesti kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse hea käekäigu eest seismisel ja tema panust Eesti kui kosmoseriigi arengusse.

«Ene Ergma on andnud olulise isikliku panuse Eesti teaduspoliitika kujundamisse ja kandnud hoolt, et meie ühiskonnaelu korraldus ja ettevõtlus muutuksid järjest rohkem teaduspõhiseks. Pühendunud tegevusega Eesti teadus- ja hariduselu edendamisel on ta Skytte medali kahtlusteta välja teeninud,» ütles rektor Volli Kalm.

Ergma on Euroopa kosmosepoliitika instituudi nõuandva kogu liikmena aidanud Eestil kosmoseriigiks kasvada. Alates 2006. aastast on ta kosmosepoliitika töörühma liikmena töötanud selle nimel, et Eesti saaks arendada kõrgtehnoloogilisi suundi, osaledes globaalses kosmosemajanduses.

Ergma sillutas ka Tartu ülikooli tudengisatelliidi ESTCube-1 teed kosmosesse. Selle tulemusel kirjutas Eesti veebruaris alla Euroopa kosmoseagentuuri (ESA) konventsioonile, et saada ratifitseerimisprotsessi läbimisel ESA 21. täieõiguslikuks liikmesriigiks.

«Tänu Ergma tegevusele avaneb Eesti üliõpilastele – tulevastele teadlastele, kosmosetehnoloogidele, inseneridele ning ettevõtjatele – võimalus õppida ja osaleda Euroopa Liidu ja ESA rahvusvaheliselt tuntud haridusprogrammides,» rõhutas Kalm. Ta lisas, et Eesti ühiskonnale on see väga kasulik, kui meie teadus- ja arendusasutused saavad osaleda kosmosesektoriga seotud teadusmahukas arendustöös.

Johan Skytte oli Rootsi ühiskonna- ja riigitegelane, kelle initsiatiivil asutati 1632. aastal Tartusse Academia Gustaviana. Skytte medal on Tartu ülikooli autasu riigi- või ühiskonnategelasele, kes on Tartu ülikooli senati hinnangul viimastel aastatel aidanud kõige enam kaasa Tartu ülikooli ja Eesti kõrghariduse arengule.

Vaata ka UTTV videosalvestust Skytte mälestuspäevast:

Jaga artiklit

Märksõnad

Skytte medal