Kaitsmised

Doktoritööd

3. märtsil kell 10.15 kaitses Tiina Talve botaanika ja ökoloogia erialal doktoritööd «Genetic Diversity and Taxonomy Within the Genus Rhinanthus» («Perekond robirohu (Rhinanthus) geneetiline mitmekesisus ja taksonoomia»). Kaitsmine toimus Lai 40-218. Juhendaja vanemteadur Tatjana Oja, oponent prof Mikael Hedrén (Lundi ülikool, Rootsi).

9. märtsil kell 16.15 kaitseb Liina Kamm informaatika erialal väitekirja «Privacy-preserving Statistical Analysis Using Secure Multi-party Computation» («Turvalisel ühisarvutusel põhinev privaatsust säilitav statistiline analüüs»). Kaitsmine toimub Liivi 2-404. Juhendaja vanemteadur Sven Laur, oponendid prof Rebecca N. Wright (Rutgersi ülikool, USA) ja prof George Danezis (Londoni ülikooli kolledž, Suurbritannia).

20. märtsil kell 12.15 kaitseb Jaanika Anderson klassikalise filoloogia erialal väitekirja «Reception of Ancient Art: the Cast Collections of the University of Tartu Art Museum in the Historical, Ideological and Academic Context of Europe (1803–1918)» («Antiikkunsti retseptsioon: Tartu ülikooli kunstimuuseumi valandikogu Euroopa ajaloolises, ideoloogilises ja akadeemilises kontekstis (1803–1918)»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Kristi Viiding ja prof Epi Tohvri (TTÜ), oponendid prof Lorenz Winkler-Horaček (Berliini vaba ülikool, Saksamaa) ja dr Aira Võsa.

26. märtsil kell 16.15 kaitseb Reigo Lokk ajaloo erialal doktoritööd «Forging the Nation: Ethnopolitical Conflicts in Post-Communist Estonia» («Sepistades natsiooni: taasiseseisvunud Eesti etnopoliitilised konfliktid»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Eero Medijainen, oponent prof Kari Alenius (Oulu ülikool, Soome).

30. märtsil kell 14.15 kaitseb Kadi Pärnits õigusteaduse erialal doktoritööd «Role and Regulation of Collective Agreements in Modern Employment Relationships» («Kollektiivlepingu roll ja regulatsioon nüüdisaegsetes töösuhetes»). Kaitsmine toimub Näituse 20 auditooriumis K-03. Juhendaja prof Merle Erikson, oponendid dots Daiva Petrylaitė (Vilniuse ülikool) ja dots Gaabriel Tavits.

Jaga artiklit

Märksõnad

kaitsmised