Tunnustused

Tunnustusavaldused

TÜ väikese medali ja tänukirja pälvisid 70. sünnipäeval filosoofiateaduskonna germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituudi inglise keele ja foneetika lektor Leili Kostabi,

65. sünnipäeval filosoofiateaduskonna ajaloo ja arheoloogia instituudi kunstiajaloo lektor Kaur Alttoa ning loodus- ja tehnoloogiateaduskonna keemia instituudi analüütilise ja füüsikalise keemia teadur Mare Must, 60. sünnipäeval arstiteaduskonna farmakoloogia instituudi õppekorralduse spetsialist Hiie Sarv, filosoofiateaduskonna biosemiootika professor Kalevi Kull, filosoofiateaduskonna filosoofia ja semiootika instituudi semiootika vanemteadur Mihhail Lotman ja semiootika dotsent Ülle Pärli ning majandusteaduskonna arendusprodekaan, majanduspoliitika professor Jüri Sepp. Samuti sai väikese medali ja tänukirja kinnisvaraosakonna arvestustalituse juhataja Erki Tamm.

TÜ aumärgi ja tänukirjaga tunnustati 70. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna keemia instituudi teadurit Tiina Tennot, 60. sünnipäeval filosoofiateaduskonna kunstiajaloo professorit Juhan Maistet ning loodus- ja tehnoloogiateaduskonna molekulaar- ja rakubioloogia instituudi rakubioloogia dotsenti Sulev Ingerpuud. Samuti pälvis aumärgi ja tänukirja filosoofiateaduskonna filosoofia ja semiootika instituudi praktilise filosoofia dotsent Paul McLaughlin.

TÜ tänukirja pälvisid 60. sünnipäeval arstiteaduskonna dekanaadi õppekorralduse spetsialist Leida Rõivassepp, 55. sünnipäeval arstiteaduskonna biomeedikumi raamatukoguhoidja Krista Lukka ning 50. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi bio- ja keskkonnafüüsika osakonna teadur Erko Jalviste.

Jaga artiklit