Kaitsmised

Doktoritööd

20. septembril kell 12.15 kaitses Toomas Lott filosoofia erialal doktoritööd «Plato on Belief (doxa). Theaetetus 184B-187A» («Platon uskumusest (doxa). Theaitetos 184B-187A». Kaitsmine toimus TÜ nõukogu saalis. Juhendajad vanemteadur Roomet Jakapi ja prof Ülo Matjus, oponent prof Jan Szaif (California ülikool, USA).

4. oktoobril kell 9.15 kaitses Julia Suhorutšenko tehnika ja tehnoloogia erialal doktoritööd «Cell-penetrating Peptides: Cytotoxicity, Immunogenicity and Application for Tumor Targeting» («Rakku sisenevad peptiidid: tsütotoksilisus, immunogeensus ning rakendamine tumor-spetsiifilise transportvektorina »). Kaitsmine toimus Nooruse 1-121. Juhendaja prof Ülo Langel, oponent prof Steven F. Dowdy (California ülikool, USA).

5. oktoobril kell 14.15 kaitseb Toms Kencise eesti ja võrdleva rahvaluule erialal doktoritööd «Disciplinary History of Latvian Mythology» («Läti mütoloogia distsiplinaarne ajalugu»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Kristin Kuutma ja prof Ülo Valk, oponendid dr Pertti Anttonen (Helsingi ülikool, Soome) ja dr Rûta Muktupâvela (Läti kultuuriakadeemia, Läti).

16. oktoobril kell 15 kaitseb Martin Serg arstiteaduse erialal doktoritööd «Therapeutic Aspects of Central Haemodynamics, Arterial Stiffness and Oxidative Stress in Hypertension» («Tsentraalse hemodünaamika, arterite jäikuse ja oksüdatiivse stressi raviaspektid hüpertensiooniga patsientidel»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendajad prof Jaan Eha, prof Mihkel Zilmer ja vanemteadur Priit Kampus, oponent prof Jan Filipovsky, PhD (Pilseni ülikool, Tšehhi).

18. oktoobril kell 14.15 kaitseb Peeter Peda majandusteaduse erialal doktoritööd «The Relationship Between Governance and Performance in Water Services Provision in Estonian Municipalities» («Ettevõtte valitsemise ja tulemuslikkuse vaheline seos veeteenuste osutamisel Eesti kohalikes omavalitsustes»). Kaitsmine toimub Oeconomicumis (Narva mnt 4- B306). Juhendajad prof Toomas Haldma, PhD ja dots Giuseppe Grossi, PhD (Kristianstadi ülikool, Rootsi), oponendid prof Salme Näsi, PhD (Tampere ülikool, Soome) ja prof Loreta Valančienė, PhD (Kaunase tehnoloogiaülikool, Leedu).

19. oktoobril kell 10 kaitseb Nele Tamberg viroloogia erialal doktoritööd «Studies on Semliki Forest Virus Replication and Pathogenesis» («Semliki Forest viiruse replikatsiooni ja patogeensuse uurimine»). Kaitsmine toimub TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23c-105). Juhendaja prof Andres Merits, oponent dots Gorben Peter Pijlman (Wageningeni ülikool, Holland).

19. oktoobril kell 14 kaitseb Jaanika Kumm arstiteaduse erialal doktoritööd «Molecular Markers of Articular Tissues in Early Knee Osteoarthritis: a Population-Based Longitudinal Study in Middle-Aged Subjects» («Liigeskudede molekulaarsed markerid põlveliigese varase osteoartroosi korral: rahvastikupõhine longitudinaalne uuring keskealistel isikutel»). Kaitsmine toimub Biomeedikumis (Ravila 19-1038). Juhendajad prof Agu Tamm ja prof Kalervo Väänänen (Turu ülikool, Soome), oponent prof Ingemar Petersson, MD, PhD (Lundi ülikool, Rootsi).

19. oktoobril kell 16 kaitseb Tõnu Esko geenitehnoloogia erialal doktoritööd «Novel Applications of SNP Array Data in the Analysis of the Genetic Structure of Europeans and in Genetic Association Studies» («Genotüpiseerimiskiibi andmete uudsed rakendused Euroopa geneetilise struktuuri analüüsil ning geneetilistes assotsiatsioonuuringutes»). Kaitsmine toimub TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Riia 23b-105). Juhendaja prof Andres Metspalu, oponent prof Tiina Paunio (Helsingi ülikool, Soome).

19. oktoobril kell 16.15 kaitseb Georg Singer informaatika erialal doktoritööd «Web Search Engines and Complex Information Needs» («Veebi otsingumootorid ja vajadus keeruka informatsiooni järele»). Kaitsmine toimub Liivi 2-405. Juhendajad prof Eero Vainikko, dr Ulrich Norbisrath ja prof Dirk Lewandowski (Hamburgi rakenduskõrgkool, Saksamaa), oponendid prof René Schneider (Genfi juhtimiskõrgkool, Šveits) ja prof dr Joachim Griesbaum (Hildesheimi ülikool, Saksamaa).

23. oktoobril kell 10.15 kaitseb Timo Arula doktoritööd «Ecology of Early Life-History Stages of Herring Clupea harengus membras in the Northeastern Baltic Sea» («Räime Clupea harengus membras varajaste elustaadiumide ökoloogia Läänemere kirdeosas»). Kaitsmine toimub Vanemuise 46-301. Juhendajad vanemteadur Henn Ojaveer ja prof Toomas Saat, oponent Brian MacKenzie, PhD (Taani tehnikaülikool, Taani).

25. oktoobril kell 10.15 kaitseb Inga Hiiesalu botaanika erialal doktoritööd «Belowground Plant Diversity and Coexistence Patterns in Grassland Ecosystems» («Taimede maa-aluse mitmekesisuse ja kooseksisteerimise väikeseskaalalised seaduspärad niiduökosüsteemides»). Kaitsmine toimub Lai 40-218. Juhendajad prof Meelis Pärtel ja prof Scott D. Wilson (Regina ülikool, Kanada), oponent prof James F. Cahill Jr. (Alberta ülikool, Kanada).

1. novembril kell 12 kaitseb Pirko Tõugu psühholoogia erialal doktoritööd ««Where Did We Go Last Weekend?» Socialization of Children Through Pastevent Reminiscing in Various Cultural Contexts» (««Kus me eelmisel nädalavahetusel käisime?» Laste sotsialiseerimine meenutusvestlustes erisugustes kultuurikontekstides»). Kaitsmine toimub TÜ senati saalis. Juhendaja prof Tiia Tulviste, oponent prof Birgit Leyendecker (Ruhri ülikool, Saksamaa).

Jaga artiklit