Stipendiumid

Stipendiumid

Estraveli stipendiumid – kokku 1995 eurot. Stipendiumite suurus sõltub taotlustest. Taotleda saavad kõikide teaduskondade vahetusüliõpilased ja noorteadlased oma õppe- ja teadusreiside toetuseks.

CWT (Kaleva Traveli) stipendiumid – kokku 6400 eurot. Stipendiumite suurus sõltub taotlustest. Taotleda saavad kõikide teaduskondade magistri- ja doktoritaseme üliõpilased oma õppereiside toetuseks.

Tartu Raefondi stipendiumid – 9 stipendiumit á 640 eurot, 1 stipendium 640 eurot välisüliõpilasele ja 3954 eurot töötajate ja õppejõudude stipendiumiteks. Üliõpilase stipendiumi saavad taotleda Tartust pärit edukad üliõpilased (keskmine hinne vähemalt 4,0) oma õppe- ja teadustöö toetuseks. Välisüliõpilase stipendiumi  saavad taotleda Tartu ülikooli õppekavadel Tartus õppivad välisüliõpilased. Töötajate ja õppejõudude stipendiumid on mõeldud Tartu ülikooli õppejõudude, üliõpilaste ja töötajate tunnustamiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitlevate silmapaistvate teadus-, õppe- ja arendustöö tulemuste eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest.

Hea Tahte Fondi stipendium – 1 stipendium 1350 eurot. Taotleda saavad kõikidel  õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge. Stipendiumi rahastab Tartu ülikooli rektor prof. Volli Kalm maksetena iga kuu.

Silvere-Panti stipendiumid – 6 stipendiumit á 1000 eurot. Taotleda saavad kõikide erialade kõigi tasemete edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse naisüliõpilasi.

Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium – stipendiumifond on kuni 5000 eurot, stipendiumite arv kuni 10. Taotleda saavad kõikide viimase kahe aasta jooksul Eestis kaitstud võõrkeelsete doktoriväitekirjade autorid. Stipendiumi rahastatakse eestikeelse terminoloogia toetamise programmi vahenditest.

Swedbanki ärieetika stipendium – kuni 4 stipendiumi á 2000 eurot. Taotleda saavad kõikide Eesti kõrgkoolide kõikide akrediteeritud erialade doktorandid, kes on motiveeritud tegelema vastutustundliku ettevõtluse ja ärieetika küsimustega ning kes soovivad teha selles valdkonnas teadusliku uurimistöö TÜ eetikakeskuse juhendamisel.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumid –  stipendiumifond on kuni 10 000 eurot, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon. Taotleda saavad arstiteaduskonna magistrandid, doktorandid ja teadustööd tegevad arst-residendid, samuti majandus-, õigus ning sotsiaal- ja haridusteaduskonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö teema on seotud poliitilise ja riikliku valdkonnaga.

Liisa Kolumbuse stipendiumid – 2 stipendiumi á 1000 eurot. Taotleda saavad arstiteaduskonna doktorandid.

Laste kliiniliste uuringute fondi stipendium – 1 stipendium 950 eurot. Taotleda saavad laste kliiniliste uuringutega tegelevad arstiteaduskonna õppejõud, doktorandid ja arst-residendid, oma jooksval aastal avaldatud, ette kantud või avaldamiseks/ettekandmiseks esitatud teadustöödega.

Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium 1 stipendium 1000 eurot. Taotleda saavad arstiteaduskonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega (k.a stendiettekanne) kliinilise meditsiini valdkonnas ja kes omavad häid tulemusi õppe- ja teadustöös.

Johann von Seidlitzi stipendium  - 1 stipendiumi  4000 eurot. Stipendiumi saavad taotleda  arstiteaduskonna põhiõppe üliõpilased alates 4. aastast, magistrandid ja doktorandid ning loodus- ja tehnoloogiateaduskonna magistrandid ja doktorandid, kes siirduvad õppima Saksamaale.

Loova täppisteaduse stipendium – 1 stipendium 1000 eurot. Taotleda saavad täppisteaduste valdkonna (füüsika, keemia, matemaatika)  bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilased oma teadus- või arendustööga, taotletud leiutise- või patendiga, valdkonda tutvustava ja toetava tegevusega, uute innovaatiliste õppemeetodite kasutuselevõtu ja loomisega.

OÜ Krimelte stipendium – 1920 eurot. Taotleda saavad loodus- ja tehnoloogiateaduskonna keemia eriala magistrandid, kes on valmis kirjutama oma magistritöö etteantud teemal, milleks sel aastal on «Monomeerse MDI määramine polüuretaani prepolümeeris».

Valter Niiluse stipendiumid1 üliõpilase stipendium 640 eurot ja 1 teadlase stipendium 640 eurot. Üliõpilase stipendiumi saavad taotleda läänemere-soome keelte ja eesti murrete valdkonnaga tegelevad kõigi tasemete edukad üliõpilased. Teadlase stipendiumi saavad taotleda sama valdkonna teadlased või teadlaste grupid.

Reet Montoneni stipendium1 stipendium 650 eurot. Taotleda saavad sotsiaal- ja haridusteaduskonna edukad psühholoogia eriala magistrandid ja doktorandid, kes on spetsialiseerunud või on spetsialiseerumas kliinilisele lapsepsühholoogiale.

Jüri Uluotsa stipendium – 1 stipendium 1000 eurot. Taotleda saavad TÜ doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadustöötajad ja õppejõud, kelle teadustöö on seotud Eesti riiklusega kõige laiemas tähenduses.

Simon Levini stipendium – 1 stipendium 3195 eurot. Taotleda saavad õigusteaduskonna magistritaseme üliõpilased, kellel on silmapaistvaid tulemusi õppetöös ja karistusõiguse, kriminaalmenetluse, kriminoloogia või õiguspsühholoogia alases teadustöös.

Urmas Sõõrumaa stipendium – 2 stipendiumi á 1600 eurot. Taotleda saavad edukad õigusteaduskonna kõikide tasemete üliõpilased (alates 3. semestrist), kellel on silmapaistvaid tulemusi õppe- ja teadustöös, on tulemuslikult kaasa löönud õigusteadusalases arendustegevuses ja on ühiskondlikult aktiivsed inimesed.

Arno Mägi stipendium – 1 stipendium 1500 eurot. Taotleda saavad õigusteaduskonna kõigi tasemete üliõpilased, kellel on silmapaistvaid tulemusi õppe- ja teadustöös.

Flory ja Erik Kalve stipendium – 1 stipendium 1000 eurot. Taotleda saavad majandusteaduskonna kõigi tasemete edukad üliõpilased ja teadurid. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse korp! Põhjala liikmeid.

Fred Kudu stipendium – 960 eurot. Taotleda saavad kehakultuuriteaduskonna kõigi tasemete edukad üliõpilased.

Atko-Meeme Viru stipendium – 1 stipendium 2000 eurot. Taotleda saavad kõigi avalik-õiguslike kõrgkoolide doktorandid, noorteadlased ja õppejõud (kuni 40 aastased), kes omavad silmapaistvaid tulemusi  liikumis- ja sporditeaduste alases teadustöös.

Taotlused stipendiumitele  kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks TÜ sihtasutusele.

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.ut.ee/sihtasutus;  tel. 737 5852 või 521 6820 (Ruth Kotsar)

Jaga artiklit