Jaan Salm – 75

Juubel

8. oktoobril 1937. aastal sündis Harjumaal Kehtnas poiss, kellele pandi nimeks Jaan.

Pöördelisi sündmusi täis aeg kulges kiiresti. 1960. aastal lõpetas Jaan Tartu riikliku ülikooli füüsiku kutsega.

Alustanud tudengipõlves uurimistööd üldfüüsika kateedri legendaarse dotsendi Jaan Reineti juures, sai temast 1964 asutatud TRÜ aeroelektrilaboratooriumi (üldiselt tuntud kui Reineti laboratooriumi) esimene koosseisuline töötaja. Suure osa oma edaspidisest elust on Jaan pühendanud õhus hõljuvate imetillukeste elektriliselt laetud osakeste – aeroioonide uurimisele ja neid osakesi mõõta võimaldava aparatuuri väljatöötamisele. Kandidaadiväitekirjas käsitles ta difusiooni ja turbulentsi moonutavat mõju aeroioonide mõõteseadmetes – loendites ja spektromeetrites. Temast kujunes rahvusvaheliselt tunnustatud spetsialist aeroioonide liikuvusspektromeetria ja aerosooliosakeste laadumise teooria alal. Oma teadmisi ja oskusi rakendas ta laboratooriumi senini edukalt töötava Tahkuse õhuseirejaama riistvara projekteerimisel ja ehitamisel. Jaan Reineti juhitud kollektiivi koosseisus anti talle 1967. aastal Nõukogude Eesti preemia. Jaan on jõudnud avaldada ligikaudu 200 teaduspublikatsiooni.

Head tööd on Jaan teinud ka tudengite õpetamisel, olles lugenud nii füüsika üldkursust kui ka erikursusi. Oluline on tema osa füüsika eriala üliõpilaste soojusõpetuse ja molekulaarfüüsika praktikumi arendamisel. Ta on juhendanud kahte doktoritööd, kahte magistritööd ning hulgaliselt diplomi- ja bakalaureusetöid.

Reineti labori õigusjärglase, praeguse füüsika instituudi keskkonnafüüsika labori pere tunneb teadur Jaani kui vähe sõnu pruukivat, kuid alati asjalikku ja head nõu andvat, sõbralikku ja abivalmis inimest, kes mahuka tööpanuse kõrval on kahe lapse isana andnud panuse ka Eesti rahva püsimisse.

Kolleegid füüsika instituudi keskkonnafüüsika ja atmosfäärifüüsika laboritest õnnitlevad Sind, Jaan, juubeli puhul ja soovivad Sind meie ridades veel pikkade aastate vältel edukalt töötamas näha.

Jaga artiklit