Kliinilise farmakoloogia professor Anti Kalda peab inauguratsiooniloengu 17. veebruaril kell 16.15 TÜ peahoone aulas.
FOTO: Andres Tennus

Kliiniline farmakoloogia – vana ja uus ravimiteadus

Inauguratsioon

Kliiniline farmakoloogia on teadus, mis hõlmab kõiki ravimitega seonduvaid aspekte inimestel.

Teadusharuna on kliiniline farmakoloogia tihedalt integreeritud paljude teiste meditsiini uurimisvaldkondadega. Rakenduslikult on see eriarsti eriala, mille peamine eesmärk on tagada farmakoteraapia (ravimitega ravimise) kvaliteet arstiabis kliinilise töö ja eri tasandite korraldava tegevusega.

Kliiniline farmakoloogia on oma olemuselt nii vana kui ka uus ravimiteadus. Teoreetiliselt on kliinilist farmakoloogiat praktiseeritud aastasadu, jälgides taimsete ja loomsete preparaatide toimet haigetel. Kaugemas minevikus oli peamiseks teadmiste hankimise viisiks katse-eksituse meetod.

Teaduse ja tehnoloogia areng 20. sajandi alguses võimaldas hakata uurima füsioloogilisi ja bioloogilisi protsesse terviklikumalt ka inimestel ja tõi kliinilises farmakoloogias kaasa esimese suure läbimurde, kui 1922. aastal töötati välja diabeedi insuliiniravi.

Kliiniline farmakoloogia kui tänapäevane teadusharu ja akadeemiline õppeaine kujunes välja 20. sajandi keskel esmalt USA-s ja Saksamaa Liitvabariigis. Eriarsti erialana määratles maailma terviseorganisatsioon kliinilise farmakoloogia 1970. aastal.

Tänapäeval on kliinilisest farmakoloogiast kujunenud paljusid distsipliine ühendav teadusharu, mis on oluliselt parandanud arusaamist ravimite terapeutilisest efektiivsusest ja ohutusest inimesel. Ravimitega ravimise roll tervishoius on viimase kümnendi jooksul mitmekordistunud, paljud haigused, mille puhul rakendati varem invasiivseid meetodeid, on muutunud ravimitega ravitavaks. Tänu kliinilise farmakoloogia arengule on paranenud farmakoteraapia personaliseerimise võimalused.

Professor Anti Kalda lõpetas Tartu ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala 1991. aastal. Teadustöö raames on ta töötanud Soomes Helsingi ülikoolis ja Rootsis Karolinska instituudis. Pärast doktoriõpinguid Tartu ülikooli farmakoloogia instituudi juures kaitses ta meditsiinidoktori kraadi 1999. aastal. Aastatel 2001–2004 viibis ta Ameerika Ühendriikides Bostoni ülikooli neuroloogia kliinikus järeldoktorantuuris. Aastal 2010 valiti Anti Kalda Tartu ülikooli farmakoloogia instituudi kliinilise farmakoloogia dotsendiks ja 2014. aastal kliinilise farmakoloogia professoriks. Tema teadustöö on seotud neurodegeneratiivsete haiguste farmakoteraapia ja ravimsõltuvuse epigeneetiliste mehhanismidega.

Anti Kalda on Eesti Farmakoloogia Seltsi juhatuse liige ja Euroopa Ravimiameti ravimite ohutuse töörühma liige. Tema juhendamisel on kaitstud kaks doktoridissertatsiooni, juhendamisel on praegu kolm doktoranti.

Jaga artiklit